شناسهٔ خبر: 82380 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد

بروزرسانی آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری بر مبنای اصول حمل و نقل پایدار

شهرام آدم نژاد «آیین‌نامه طراحی معابر شهری» در جلسه روز دوشنبه دوم تیرماه ۱۳۹۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی شهرام آدم نژاد، معاون حمل‌و‌نقل وزارت راه ‌و‌شهرسازی با اعلام این كه اولین نسخه این آیین‌نامه در سال ۱۳۷۵ توسط وزارت مسكن و شهرسازی سابق منتشر شده است، بیان كرد: رویكرد جهانی طراحی معابر شهری، طی سالیان اخیر از خودرومحوری به انسان‌محوری تغییر كرده است، لذا نیاز به تغییر در رویكرد آیین نامه قبلی وجود داشت. با شكل گیری معاونت حمل‌و‌نقل در ستاد وزارت راه‌و‌شهرسازی و در راستای تحقق مصوبه هیئت وزیران، مطالعات بازنگری این آیین‌نامه در دستور كار معاونت حمل‌و‌نقل قرار گرفت. بروزرسانی صورت گرفته مبتنی بر اصول توسعه پایدار بوده و طرح خیابان‌ با اولویت به شیوه‌های پیاده، دوچرخه و حمل‌و‌نقل همگانی ترویج شده است و ملاحظات طراحی هركدام در مجلد مستقل مورد توجه قرارگرفته‌است. در این راستا تامین نیاز و دسترسی مناسب و ایمن همه شیوه های حمل و نقل در كنار یكدیگر مدنظر بوده است.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با استناد به آمار تصادفات پلیس راهور كه قریب به نیمی از تصادفات منجر به فوت در شهرها را مرتبط با عابرین پیاده اعلام کرده است، گفت: متاسفانه به دلیل عدم توجه به مسائل ایمنی عابر پیاده، در حال حاضر خیابان‌های شهری جولانگاه خودروهای شخصی شده و شاهد تلفات انسانی قابل توجه در شهر می باشیم. در آیین نامه طراحی معابر شهری كه مورد تصویب قرار گرفت، نهایت تلاش و تاكید برای افزایش ایمنی عابران پیاده، پیوستگی شبكه پیاده روی در شهرها برای تمام اقشار جامعه از قبیل افراد سالخورده و ناتوان و معلولان صورت گرفته است. پیاده سازی اصول آیین‌نامه جدید در شهرهای جدید، بازطراحی، بازآفرینی و طرح‌های آماده سازی در مناطق شهری، علاوه بر بازگرداندن فضای انسانی و نشاط و پویایی به خیابان شهری، قطعا منجر به كاهش مخاطرات ایمنی خواهد شد.

همچنین شهرام آدم نژاد با اشاره به اهمیت تحقق اهداف آیین‌نامه، به لزوم آموزش و به روزرسانی مداوم آن و تشكیل كمیته دائمی آموزش، پایش و به هنگام‌سازی و تیم فنی و كارشناسی پشتیبان اشاره کرد. وی در خصوص روند تصویب آن گفت: انجام مطالعات بروزرسانی آیین‌نامه مذكور توسط دانشگاه تهران و تیم فنی متشكل از متخصصان حوزه حمل‌و‌نقل و شهرسازی بوده و نظارت بر آن را دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره وری حمل‌و‌نقل بر عهده داشته است. محتوای آیین‌نامه طی ۲۲ جلسه در كمیته كارشناسی معاونت حمل‌و‌نقل وزارت راه‌ و‌ شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، با همكاری و تعامل مناسب مجموعه وزارت كشور، به منظور اخذ نظر كلیه ذی نفعان و بهره برداران نظیر شركت‌های مشاور حوزه ترافیك و حمل‌و‌نقل، شهرداری‌های كشور و متخصصان و مهندسین این حوزه، ۱۴ جلسه فنی نیز برای پایش و بررسی آیین‌نامه مذكور در دفتر حمل‌و‌نقل آن وزارتخانه برگزار شد و سپس در شورای‌عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور مورد تصویب قرار گرفت.

در نهایت پس از تشكیل ۷ جلسه كارشناسی در كمیته فنی طرح‌های فرادست با حضور همه دستگاه‌های عضو و كمیته های منتخب آن، طرح در صحن شورای‌عالی شهرسازی و معماری كشور مطرح و با اجماع نظرات مثبت دستگاه‌ها مورد تصویب قرار گرفت.