شناسهٔ خبر: 82836 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در جلسه کمیسیون ماده پنج اسفراین تصویب شد:

اراضی سهم خدمات حاصل از تفکیک صرفاً جهت واگذاری به دستگاه های مرتبط در اختیار شهرداری قرار می گیرد

کمیسیون ماده 5 اسفراین 1 معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی گفت : جلسه کمیسیون ماده پنج شهر اسفراین و شیروان در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، روزبه دادجو اظهار داشت : در جلسه کمیسیون ماده پنج اسفراین موضوع تثبیت کاربری های خدماتی تفکیکی های مصوب در اختیار شهرداری مطرح و بررسی شد و مقرر گردید مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، در اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع و دارای سند مالکیت ششدانگ، شهرداری تا سقف ۲۵ درصد از کل اراضی تفکیکی را با کاربری خدماتی جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی دریافت کند.

وی در ادامه افزود: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ درخصوص نقشه های تفکیکی، مقرر گردید کلیه اراضی سهم خدمات حاصل از تفکیک که در اختیار راه و شهرسازی قرار دارد، صرفاً جهت واگذاری به دستگاه های مرتبط در اختیار شهرداری قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شالی به کمیسیون ماده پنج شیروان اشاره و تصریح کرد : در جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر شیروان نیز ۲۴ پرونده با موضوعات تغییر کاربری، اصلاح گذربندی و افزایش تراکم مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضای جلسه، تصمیم مقتضی درخصوص آنها اتخاذ شد.