شناسهٔ خبر: 82883 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سرپرست معاونت مسکن وساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی عنوان کرد

توانمند سازی شغلی ،معیشتی ومهارتی ساکنین سکونتگاه‌های غیر رسمی وباز آفرینی شهری

ساکنین سکونتگاه‌های غیر رسمی وبازآفرینی شهری(گروه هدف) در زمینه توانمند سازی شغلی، معیشتی ومهارتی درقالب ارائه خدمات آموزشی طبق استاندارد های سازمان فنی وحرفه ای کشور آموزش می بینند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حمید انعامی با اعلام این خبر اظهار داشت: به منظور ایجاد گسترش وتعامل وهمفکری وهمکاری های آموزشی،وهمچنین با توجه به ضرورت واهمیت مهارت آموزی،ارتقاء صلاحیتهای حرفه ای وتوانمند سازی شغلی در بازآفرینی شهری(جامعه هدف) پیرو جلسات درخصوص همکاری در زمینه توانمند سازی در بازآفرینی شهری با فنی وحرفه ای استان منعقد شده است.

وی در ادامه اضافه کرد :  این تفاهم نامه با موضوع آموزش فنی وحرفه ای به ساکنین  سکونتگاههای غیر رسمی وباز آفرینی شهری (گروه هدف) در زمینه توانمند سازی شغلی ومعیشتی ومهارتی درقالب ارائه خدمات آموزشی طبق استانداردهای سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور براساس ساعت استاندارد ویا دوره های ویژه به تفاهم طرفین توسط مربیان مورد تاییدانجام می‌شود.

معاون مسکن وبازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی اظهار داشت : در این تفاهم نامه اداره کل آموزش فنی وحرفه ای مکلف شده است خدمات آموزشی مورد نیاز جامعه هدف و همچنین خدمات فنی مورد نیاز ازجمله مشاوره وهدایت شغلی،نظارت دراجرای دوره،برگزاری آزمون،صدورگواهی حضور در دوره آموزشی وصدور گواهینامه در دوره ها را طبق استاندارد موجود انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: در این تفاهم نامه نظارت بر تامین فضا ومکان مناسب مورد نیاز دوره های آموزشی،نظارت بر فرآیند های اجرای دوره های آموزشی ونظارت بر حضور فعال مخاطبان در دوره های آموزشی وآزمونهای پایان دوره بر عهده اداره کل را هوشهر سازی استان مرکزی است.