شناسهٔ خبر: 82998 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

شکل گیری هسته ایجاد شهر هوشمند در قلب شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

محمد مهدی کربلایی مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: شهر الکترونیک در شرایطی محقق خواهد شد که اجزاء فعال در شهر هر یک به شکل مجزا الکترونیک و هوشمند شوند و این اجزا به شکل سیستماتیک و معنی دار اینتگریت شوند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد مهدی کربلایی رئيس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با تاکید بر اهمیت گام برداشتن به سوی ایجاد شهرالکترونیک و هوشمند گفت: شهر الکترونیک در شرایطی محقق خواهد شد که اجزاء فعال در شهر هر یک به شکل مجزا الکترونیک و هوشمند شوند و این اجزا به شکل سیستماتیک و معنی دار اینتگریت شوند. همچنین در شرایطی می توان از هوشمندی و الکترونیک بودن شهر سخن گفت که برنامه ریزی به صورت سیستمی انجام و هماهنگ اجرا شود و آنچه باید نسبت به آن توجه داشت اینکه هسته مدیریت شهر هوشمند مورد توجه محوری قرار گیرد. این هسته وظیفه اتصال هماهنگ اجزا را به عهده دارد.

رئيس هیات مدیره، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در ادامه با تاکید بر اهمیت مقوله هوشمندسازی در توسعه زیرساخت ها افزود: پایبندی به تفکر سیستمی موجب عملکرد قابل قبول در این زمینه خواهد شد. هرچند محتمل است که در بخش هایی شرایط مهیا نباشد اما توجه به مقوله هوشمند سازی در مراحل طراحی و ایجاد زیر ساختها بسیار ضروروی و راهگشا است.
به گفته وی، پیشبرد اهداف بر اساس برنامه ریزی از ابتدای پروژه موجب خواهد شد تا در آینده ناچار به دوباره کاریها نشویم. این رویکرد نه تنها منجر به پیشبرد سریع برنامه ها خواهد شد، بلکه شرایطی را محقق خواهد ساخت که ناگزیر به صرف هزینه های مضاعف نشویم.
کربلایی همچنین افزود: تا به امروز تمرکز شهرفرودگاهی بیشتر بر فرودگاه بوده است. این رویکرد کاملا طبیعی و قابل درک است اما بعد از این باید ساختاری متمرکز بر روی هوشمندسازی شهرفرودگاهی ایجادشود. ایجاد مدیریت مجزا و متمرکزبه راهبری و پیشبرد بهتر برنامه ها کمک خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با توصیف دیگر شهرهای فرودگاهی مهم در دنیا افزود: شهرهای فرودگاهی در کشورهای توسعه یافته شهرهای هوشمند هستند و تجمیع سیستم های الکترونیک یک مگا سیستم را تشکیل داده اند. شهرفرودگاهی امام خمینی نیز در مسیر مگاسیستم شدن پیش خواهد رفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)،وی در پایان با تاکید بر اهمیت مدیریت هسته هوشمندسازی شهر فرودگاهی، مدیرکل دفتر شهر فرودگاهی الکترونیکی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) را معرفی کرد و گفت: بررسی ها نشان داد، مهندس محمد جعفرآبادی به دلیل تجربه در امور مخابراتی، IT و امور بین المللی و سوابق کاری توان مدیریت این مسئولیت را خواهند داشت. امید آن را داریم که در این جایگاه با توجه به طرح و برنامه ای جامع شاهد آینده ای روشن در این زمینه و ایجاد شهر هوشمندفرودگاهی امام خمینی (ره) باشیم. این ماموریت سنگین قطعا با همکاری همه جانبه محقق خواهد شد.