شناسهٔ خبر: 83017 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در جلسه‌ بررسی ابلاغ سياست‌های رويش عنوان شد

تلاش برای بومی سازی کارآفرینی

رویش جلسه‌ بررسی ابلاغ «سياست رويش» توسط مركز توسعه و سياست‌های راهبردی و با حضور نمايندگان معاونت‌های ستادی و برخی از سازمان‌های تابعه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی این جلسه با هدف الزامات سياست رويش،تشريح چرخ اجرائي اكوسيستم كارآفريني و اخذ پيشنهادات انجام شد.محمد جورابچی سرپرست مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی در این جلسه گفت: بسترسازی براي توسعه كسب‌ وكارهاي دانش‌بنيان، تجاری‌سازی محصولات و دستاوردهای فناورانه در كشور يكی از مهمترين گام‌ها در راستای دستيابی به جايگاه تبيين‌شده در سند چشم‌انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ به شمار می رود.

او افزود: با توجه به اينكه بسترسازی در اين حوزه نيازمند ايجاد ساختاری براي تكامل و اشتراك زمينه‌های همكاری و اطلاع‌رسانی در مورد عرضه و تقاضاي فناوری و محصولات فناوری و در نهايت ايجاد هم‌افزايی ميان تمام عوامل فعال در اين حوزه‌ها در سطح كشور است، وزیر راه و شهرسازی در آبان ماه سال ۱۳۹۸، الزامات سياست رويش را به تمام سازمان‌ها و شركت‌هاي زيرمجموعه با محوريت معاونت برنامه‌ريزی و مديريت منابع ابلاغ کرد.

سرپرست مرکز توسعه وسیاست‌های راهبردی با بیان این که در اين خصوص شناسايي خلاءها و ضعف‌های قانونی و مقرراتی مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: همچنین شناسایی فرصت‌های دسترسی آزاد به داده‌ها و اطلاعات تخصصی و عمومی به‌صورت آزاد و برخط، اشاعه فرهنگ كار آفرينی و برقراری ارتباط با كلية مراكز دانشگاهی و دستگاه‌های دولتی و نهادهای ‌خصوصي براي پيشبرد امور مرتبط به توسعه كسب‌وكارهای نوپا، برگزاری رويدادهای ترويجی، شبكه‌سازی و معرفی فرصت‌هاي سرمايه‌گذاری مورد تأكيد قرارگرفته است.

جورابچی ادامه داد: نظر به مفاد بخشنامه‌اي كه دی ماه گذشته از سوي رياست جمهور به تمام دستگاه‌هاي اجرائي، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي ابلاغ شد مبنی بر این که براي فائق آمدن بر مشكلات و رفع نيازهاي خود و بهبود كيفيت محصولات، تأمين قطعات و تجهيزات و ساير فناوري‌هاي مورد نياز از توان پژوهشي و فناوری موجود دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، شركت‌های SME و دانش‌بنيان و واحدهای فناور كشور استفاده کرد؛ جلساتي به طور جداگانه با نمايندگان معاونت علمی نهاد رياست‌جمهوري و وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ستادی و شركت‌ها و سازمان‌ها برگزار و مشكلات در بعضی حوزه‌ها شناسايی ‌شده‌است.

او افزود:  اين جلسه شروعی براي رسيدن به طرحی كه منجر به بومي‌سازی اكو سيستم بومي كارآفرينی و نوآورانه شود، تشكيل شده است.