شناسهٔ خبر: 83270 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

دیدگاه:

لزوم توجه هرچه بیشتر به حضور بخش خصوصی در رونق بنادر کشور

چابهار اسماعیل حسین زهی، نماینده مجلس شورای اسلامی

ایران کشوری با بنادر متعدد است که دسترسی به آب های آزاد دارند. به همین خاطر کشور ما از نظر موقعیت دریایی از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است و باید از این ظرفیت طی دوران تحریم که از نظر اقتصادی کشور تحت فشار قرار داریم به بهترین شکل استفاده شود. در این زمینه اما خوشبختانه بندر اقیانوسی چابهار از تحریم ها معاف بوده و ظرفیت های بسیار خوبی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در بندرشهیدبهشتی چابهار ایجاد و امکان پهلوگیری کشتی های پهن پیکر نیز در این بندر فراهم شده است.

در همین راستا باید با اتصال ریل به بندر شهیدبهشتی چابهار شاهد وصل شدن این بندر به آسیای میانه و کشورهای مشترک المنافع باشیم و خوشبختانه و به تازگی پروژه ریل گذاری از سمت زاهدان آغاز شده  و پیش برد زیرساخت ها در حال انجام است. اتفاقی که با قول و وعده دولتمردان تا پایان سال ۱۴۰۰، بندرشهیدبهشتی چابهار به ریل متصل شده تا پیش بینی رشد و افزایش ۲۰ درصدی میزان بار و مسافر در این بندر محقق شود. 

همراهی سازمان بنادر و دریانوردی و نگاه ویژه این مجموعه به مقوله سرمایه گذاری بخش خصوصی یک اتقاق بسیار مناسب بوده که در همین راستا معافیت های مالی خوبی نیز از سوی این سازمان برای فعالیت اقتصادی در بندر شهیدبهشتی چابهار در نظر گرفته شده است. این نگاه نشأت گرفته از علاقه دولت به حضور و فعالیت بخش خصوصی در بنادر کشور است. دولت باید برای فعالیت بخش خصوصی تا جایی که می تواند بسته های تشویقی اعم از ارائه تسهیلات و لحاظ معافیت های مالی را در نظر بگیرد و اینگونه شاهد تحریک بخش خصوصی برای انجام فعالیت اقتصادی در بنادر کشور باشد.چشم انداز بنادر ایران روشن بوده و  رونق بنادر کشور نیازمند توجه ویژه و فعالیت اثر گذار دولت و بخش خصوصی است و با همکاری و تلاش دوجانبه می توان شاهد رونق بنادر کشور بود.