شناسهٔ خبر: 83383 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با ابلاغ معاون وزیر راه و شهرسازی

اعضای کمیته پژوهش سازمان مجری منصوب شدند

سر در ساختمان  سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی معاون وزیر راه و شهرسازی در ابلاغ‌های جداگانه‌ای اعضای کمیته پژوهش سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، محمدجعفر علیزاده در ابلاغی، قاسم قربانعلی زاده، عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و مهندسی را به عنوان جانشین رئیس و عضو کمیته پژوهشی سازمان مجری منصوب کرده است.

بنابر این گزارش، مهدی محمدی نیا نیز که معاونت اداره کل برنامه، بودجه و کنترل پروژه را برعهده دارد، به سمت دبیری کمیته پژوهش سازمان مجری منصوب شده است.

همچنین آقایان مسعود منصوری، عضو هیئت مدیره و معاون فنی و اجرایی سازمان مجری، محمد شاهانی، معاون توسعه مدیریت و منابع و رحیم بادامیان، سرپرست امور مهندسی و فناوری های نوین نیز به عنوان عضو کمیته پژوهش سازمان مجری منصوب شدند.

معرفی اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی، همکاری با شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، همکاری با واحدهای تحقیق و پژوهش نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی، حضور در جلسات برون سازمانی مرتبط با حوزه پژوهش، همکاری و پیشنهاد تدوین استانداردها و مقررات فنی و اجرایی و ارائه به نهادهای بالادستی و همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی از وظایف کارگروه پژوهش سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی هستند.