شناسهٔ خبر: 83813 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی انجام گرفت؛

تصویب شیوه نامه کارگروه اشاعه فرهنگ دریایی و بندری /تولید محتوا و اجرای برنامه های توسعه فرهنگ دریایی در اولویت سازمان بنادر و دریانوردی

جلسه در دومین نشست هماهنگی مدیریت اشاعه فرهنگ دریایی و بندری، شیوه نامه کارگروه اشاعه فرهنگ دریایی و بندری با حضور مدیرعامل و اعضای هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی به تصویب نهایی رسید.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در این نشست، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر یکپارچگی و ساماندهی اقدمات صورت گرفته در حوزه اشاعه فرهنگ دریایی در سازمان بنادر گفت: برای غنا بخشیدن به اقدامات و فعالیت های مرتبط با توسعه فرهنگ دریایی، ضرورت دارد همه معاونت ها در در حوزه تهیه محتوای فرهنگی مشارکت داشته باشند و محورهای مد نظر خود برای اشاعه فرهنگ دریایی را از منظر تخصصی ارائه دهند.

محمد راستاد افزود:  این سند پشتوانه ای برای برنامه ریزی، تولید محتوا و اجرای برنامه های توسعه فرهنگ دریایی است و همه معاونت ها و ادارات کل موظف به همکاری در چارچوب این سند خواهند بود و مدیریت ارتباطات و بین الملل نیز مکلف است با بهره گیری از ابزارهای مناسب رسانه ای و قالب‌های جذاب، آن را به افکار عمومی ارائه دهد.

وی تأکید کرد: تولید محتوا و اجرای برنامه های توسعه فرهنگ دریایی در راستای سند چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی و در اولویت کار خواهد بود .

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، گفتنی است، با تصویب شیوه نامه کارگروه اشاعه فرهنگ دریایی و بندری، سیاستگذاری، برنامه ریزی، بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی مرتبط با گسترش فرهنگ دریایی و بندری و گردشگری دریایی و ساحلی در جامعه و پیشنهاد اهداف و برنامه های سالانه به منظور توسعه و ارتقاء فرهنگ دریایی، بندری و گردشگری دریایی جهت طرح در هیات عامل مهمترین وظیفه این کارگروه تعیین شد .

بر اساس این شیوه نامه؛ مقرر شد کارگروه ویژه اشاعه فرهنگ دریایی به صورت فصلی و به ریاست مدیرعامل ، اعضای هیأت عامل ، مدیرکل دفتر مطالعات راهبردی، تحول اداری و بودجه ، مسئول دبیرخانه ارگان های دریایی و دبیری مدیریت ارتباطات و بین الملل تشکیل شود .

دبیرخانه موظف است تمامی طرح ها و پیشنهاد های واحدهای تابعه سازمان در زمینه اشاعه فرهنگ دریایی ، بندری  وگردشگری را جمع آوری و پس از کار کارشناسی در جلسات کارگروه بررسی و ارائه نماید . نظارت و پیگیری طرح هایی که مورد تصویب قرار گرفته است، از طریق دبیرخانه کارگروه جهت اجرا ، پیگیری خواهد شد .