شناسهٔ خبر: 84700 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

تکمیل ۳ ورزشگاه در سال‌جاری با ۵۵ هزار و ۴۲۵ مترمربع فضا و ۲۵۰۰۰ نفر ظرفیت/پیشرفت فیزیکی ورزشگاه‌های خرم‌آباد ۸۰ ، بروجرد ۷۴ و بناب ۸۸ درصد است

محمد جعفر علیزاده مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، برنامه تحویل پروژه‌های ورزشی را که ساخت آنها بر عهده سازمان مجری است، برای امسال در صورت تامین اعتبار اعلام کرد.

محمدجعفر علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، برنامه تحویل پروژه‌های ورزشی را که ساخت برخی از آنها بر عهده سازمان مجری است، اعلام کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه چنانچه تخصیص کامل اعتبارات موردنیاز ایجاد فضای ورزشی انجام شود سه پروژه ایجاد فضای ورزشی با ظرفیت بیش از ۲۵ هزار نفر تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: ایجاد سه فضای ورزشی در سال جاری جزو تعهدات سازمان مجری برای احداث است که عمل به تعهدات در اینباره مستلزم تخصیص کامل اعتبارات است.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی توضیح داد: ایجاد سه فضای ورزشی با ظرفیت ۲۵۰۰۰ نفر در زیربنایی با مساحت ۵۵ هزار و ۴۲۵ مترمربع پیش بینی شده است که اعتبار هزینه شده تاکنون برای این سه فضای ورزشی ۱۲۵۸۰۹۹ میلیون ریال بوده است و برآورد اعتبار موردنیاز برای تکمیل و تحویل پروژه ها چنانچه امسال تامین مالی انجام شود ۱.۸۰۰۰۰ میلیون ریال است.

علیزاده گفت: مطالعه و احداث ورزشگاه خرم‌آباد با ظرفیت ۱۵۰۰۰ نفر در زیربنای ۱۹۸۰۰ مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد که اعتبار هزینه شده برای آن ۴۹۰۱۰۲ میلیون ریال و برآورد اعتبار موردنیاز برای تکمیل و تحویل به موقع آن ۳۹۰۰۰۰ میلیون ریال است، مطالعه و احداث ورزشگاه بروجرد با ظرفیت ۵۰۰۰ نفر جمعیت در زیربنای ۱۸۳۰۰ مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۷۴ درصد که اعتبار هزینه شده برای آن ۳۳۸۱۹۵ میلیون ریال و برآورد اعتبار موردنیاز برای تکمیل و تحویل به موقع آن ۲۲۰۰۰۰ میلیون ریال است، همچنین مطالعه و احداث ورزشگاه بناب با ظرفیت ۵۰۰۰ نفر جمعیت در زیربنایی به مساحت ۱۷۳۲۵ مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصد که اعتبار هزینه شده برای ۴۲۹۸۰۲ میلیون ریال است و برآورد اعتبار موردنیاز برای تکمیل و تحویل به موقع آن ۴۷۰۰۰۰ میلیارد ریال است، برنامه های سازمان مجری در خصوص ایجاد فضاهای ورزشی برای سال جاری است.

علیزاده تصریح کرد: تکمیل و تحویل سه ورزشگاه با برآورد هزینه‌های پیش‌بینی شده چنانچه امسال به شکل ۱۰۰ درصدی تامین اعتبار شود، امکانپذیر است. زیرا تحویل با بهره برداری معمولا دارای فاصله زمانی است که در این فاصله زمانی، پیمانکاران و مشاوران سازمان مجری، مطالباتی خواهند داشت که باید تا بهره برداری کامل پروژه، پرداخت شود.