شناسهٔ خبر: 84732 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد:

فراخوان سرمایه گذار برای ۲ پروژه "تکمیل کمربندی جنوبی پاکدشت" و اجرای "قطعه دوم فیروزکوه سمنان"

خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از فراخوان جذب سرمایه گذار برای دو پروژه "تکمیل کمربندی جنوبی پاکدشت" و اجرای "قطعه دوم فیروزکوه سمنان" به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد ریال خبر داد.

خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به فراخوان انجام گرفته برای سرمایه گذاری دو پروژه مدنظر این اداره کل اظهار داشت: در این زمینه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نظر دارد به منظور ساخت و تکمیل کمربندی جنوبی پاکدشت با استفاده از ظرفیت بند "۶"تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین برای تامین نیاز مالی پروژه فیروزکوه سمنان در قطعه دوم از تسهیلات مالی که در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق به تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۷ توسط تامین کننده مالی فراهم می شود، استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه طول پروژه تکمیل کمربندی پاکدشت بیش از ۳۲ کیلومتر است ادامه داد: عملیات اجرایی ساخت مسير فیروزکوه به سمنان از کیلومتر ۱۲ الی ۲۷ خواهد بود، که مبلغ موردنیاز ساخت پروژه کمربندی جنوبی پاکدشت ۶۰۰۰ میلیارد ریال و مبلغ ساخت اجرای پروژه فیروزکوه به سمنان۱۰۵۰ میلیارد ریال مطابق با اسناد موجود بر اساس فهرست بهای پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۹ خواهد بود.