شناسهٔ خبر: 85046 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان:

واگذاری زمین به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن

گلستان .راه و شهرسازی مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان از واگذاری زمین به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در قالب گروه ساخت و بصورت مجتمع های 3 واحدی و یا بیشتر در شهرهای زیر 100 هزار نفر استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (گلستانمحبوبی  مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان بیان داشت : حسب هماهنگی های انجام پذیرفته و عرصه های تحویلی به اداره کل بنیاد مسکن استان از سوی این اداره کل ،  متقاضیانی که تا کنون مراحل ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن خود در شهرهای زیر یکصد هزارنفر جمعیت استان را تکمیل نموده اند می توانندبا مراجعه به ادارت بنیاد مسکن شهرستان های استان جهت دریافت زمین بصورت گروه ساخت حداقل 3 نفره  ، زمین های خود را تحویل و با مراجعه به شهرداری و نظام مهندسی ساختمان و اخذ پروانه ساختمانی و تهیه طرح و نقشه مبادرت به ساخت مسکن کنند.

 این مقام مسئول افزود : زمین واگذاری به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن و در قالب اجاره عرصه با حق بهره برداری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان  ادامه داد: متقاضیانی که ثبت نام کرده اند و تا کنون در راستای تکمیل مراحل ثبت نام نسبت به تشکیل پرونده خود اقدامی نکرده اند می توانند با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به نشانی https://tem.mrud.ir و آن دسته از متقاضیانی که نسبت به تشکیل پرونده خود اقدام نموده اند جهت تکمیل مراحل ثبت نام خود می توانند با شماره تلفن 32248722 – 017 داخلی 114 و 115 تماس حاصل نموده و از آ خرین شرایط مطلع و اقدامات لازم را بعمل آورند .

محبوبی در پایان تصریح کرد: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن  حسب تفاهمنامه های منعقده تخفیفات خدمات نظام مهندسی و پروانه ساختمانی حداقل ۵۰ درصد خواهد بود.