شناسهٔ خبر: 85059 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

کسب تندیس زرین دومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی

محمود شایان تندیس زرین دومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی به مدیرعامل بانک مسکن اعطا شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از پایگاه خبری بانک مسکن، محمود شایان مدیرعامل  بانک مسکن در مراسم اعطای جایزه مذکورو کسب عنوان برترین بانک (+A) در زمینه بهینه سازی استقرار نظام حسابرسی داخلی و تثبیت جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی اظهار داشت:حسابرسی داخلی از آنجا حائز اهمیت است که ازاین طریق تمامی فعالیتهای مالی و غیر مالی سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته و اصلاح فرایندها و متعاقباَ ایجاد ارزش افزوده سازمانی را بدنبال خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به نقش کمیته های حسابرسی، ریسک و تطبیق در نظام حاکمیت شرکتی، تاکید کرد: وجود یک واحد حسابرسی داخلی مستقل و بی طرف می تواند منجر به ارزش افزایی و بهبود عملیات شده و سازمان را با به کارگیری شیوه ای اصولی و نظام مند جهت ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل و حاکمیت، در دستیابی به اهدافش یاری کند.

شایان ضمن تشکر از هیات مدیره و ارزیابان انجمن حسابرسان داخلی ایران به عنوان تنها مرجع حرفه ای کشور در این حوزه اظهار داشت: برای  بانک مسکن افتخار بزرگی است که توسط یک موسسه بنام وحرفه ای و طی یک ارزیابی دقیق حائزرتبه برترین بانک در بین تمامی بانک های شرکت کننده دردومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی شده است و قطعا این جایزه موجب ارتقاء برند  بانک مسکن وتثبیت جایگاه این بانک خواهد شد.

در حاشیه این مراسم مازیار جنگ میری، رییس اداره کل حسابرسی داخلی  بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار«هیبنا»، اظهار داشت: جایزه ملی حسابرسی داخلی با هدف ارائه مدلی جهت ارزیابی و مقایسه توانمندی ها و قابلیت های واحدهای حسابرسی داخلی، ایجاد فضای اشتراک گذاری تجارب برتر در حرفه حسابرسی داخلی، تقویت جایگاه حسابرسان داخلی در ارزش آفرینی سازمان ها و شناسایی و معرفی واحدهای برتر حسابرسی داخلی کشور و برگرفته از مدل قابلیت واحدهای حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی (IIA)، توسط انجمن حسابرسان داخلی ایران طراحی شده است.

وی افزود: ارزیابی شرکت کنندگان شامل سازمان ها، شرکت ها، بانک ها و بیمه های دارای واحد حسابرسی داخلی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و موسسات ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی در سال 1398 توسط ارزیابان انجمن حسابرسان داخلی ایران انجام پذیرفت.

رییس اداره کل حسابرسی داخلی  بانک مسکن با بیان این موضوع که  بانک مسکن از هزار امتیاز تعیین شده در این ارزیابی موفق به کسب 900 امتیاز شد، گفت:  بانک مسکنبه عنوان یکی از شرکت کنندگان در این ارزیابی موفق به دریافت تندیس زرین دومین دوره جایزه ملی حسابرسی داخلی و کسب رتبه برترین بانک(+A) در میان بانک های ارزیابی شونده در این دوره شد.

جنگ میری با تاکید بر این که واحدهای حسابرسی داخلی متعددی در این ارزیابی شرکت نموده اند، گفت:  بانک مسکن به عنوان یکی از بانک های پیشرو در زمینه استقرار نظام کنترل های داخلی و اجرای انواع حسابرسی داخلی، به ویژه حسابرسی فناوری اطلاعات، توانست از نگاه ارزیابان انجمن مذکور، به این موفقیت دست یابد.