شناسهٔ خبر: 85617 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

جلسه کارگروه توسعه مدیریت راه و شهرسازی خراسان شمالی برگزار شد

کارگروه توسعه مدیریت راه و شهرسازی خراسان شمالی 1 جلسه کارگروه توسعه مدیریت راه و شهرسازی خراسان شمالی با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان روز سه شنبه 8 مهر 99 برگزار گردید.

  به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ( خراسان شمالی)، این جلسه با هدف تحلیل و ارزیابی کلیه شاخص های تخصصی و عمومی اداره کل و آسیب شناسی ارزیابی سال گذشته با حضور مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، حسین فرجی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، معاونین اداره کل راه و شهرسازی و دبیران کمیته های ذیل کارگروه توسعه مدیریت و کارشناسان مربوطه در محل اداره کل برگزار شد.

سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در این جلسه اظهار داشت: جایگاهی که ادارات کل راه و شهرسازی در استان ها دارند باید همیشه حرف اول را بزند و همیشه این جایگاه باید در بالاترین حد خود باشد و جایگاهی که داریم باید قابل درک باشد و می طلبد که با دستگاه های هم ردیف با وظایف زیرساختی یکسان مقایسه گردد.

حسین فرجی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی نیز در این جلسه عنوان کرد: اداره کل راه و شهرسازی در ارزیابی عملکرد سال ۹۸ در حوزه شاخص های تخصصی در بین ۴۸ دستگاه رتبه ۳۱ را کسب کرده است و در شاخص های عمومی از ۴۸ دستگاه برتر رتبه ۳۴ را اخذ کرده است.

وی افزود: کمیته های ذیل کارگروه باید فعال باشند و مهمترین آسیب در ارزیابی، ضعف در مستند سازی کردن عملکردهاست و باید طبق فرم های اعلامی ابلاغی سازمان مدیریت و در چهارچوب مورد نظر کار شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی در پایان گفت: کار ارزیابی، کار تیمی است و باید همه در این کار تیمی مشارکت داشته باشند تا سال جاری اداره کل راه و شهرسازی استان بتواند به جایگاه واقعی خود برسد.

مهدی ذبیحی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و دبیر کارگروه توسعه مدیریت راه و شهرسازی خراسان شمالی نیز در ادامه جلسه تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان در ارزیابی سال گذشته در حوزه  شاخص های عمومی از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز،  ۶۴۸ امتیاز با ۶۴ درصد اهداف مورد انتظار رتبه ۳۴ را کسب و همچنین در شاخص های اختصاصی از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز، ۹۲۴ امتیاز با ۹۲ درصد در ۴ محور رتبه ۳۱ را کسب نموده است.

وی اظهار داشت: تلاش مضاعف خواهیم کرد تا نسبت به سال گذشته جایگاه بهتری در ارزیابی داشته باشیم و به اهداف سازمانی مورد نظر برسیم و جایگاهی که در خود و شایسته این اداره کل است کسب کنیم.