شناسهٔ خبر: 87209 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با پیگیری وزارت راه و شهرسازی انجام شد؛

بازگشت بیش از ۱ میلیارد تومان به حساب سازمان نظام مهندسی تهران/طرح شکایت کیفری و حقوقی در مراجع قضایی در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان تهران قرار گرفت

شهر تهران مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از بازگشت یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سازمان نظام تهران از جمع مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار تومانی مازاد پرداخت شده به حساب برخی از اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به دنبال مکاتبه علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی با خلیل محبت‌خواه مدیرکل استان تهران مبنی بر پیگیری و برخورد با عاملان پرداخت‌ مازاد ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی به حساب برخی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران و پیگیری جهت عودت وجوه پرداختی به حساب سازمان نظام تهران، مدیرکل راه و شهرسازی استان، نتیجه پیگیری‌های آن اداره کل را درنامه‌ای ارایه کرد.

تعیین‌تکلیف پرداخت‌ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به حساب برخی اعضای نظام مهندسی استان تهران

در نامه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران آمده است: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران پیرو اطلاع واصله از وقوع سوء جریان مالی انجام شده ، اقدامات خود را در ورود به موضوع یاد شده آغاز کرد که گزارش آن طی سه نوبت متوالی در تاریخ اول مهر امسال، ۶ مهر امسال و ۲۰ مهر امسال، به آن دفتر منعکس شد. 

همچنین برابر آخرین اطلاع واصله از وضعیت استرداد وجوه اضافه پرداختی از ۳۶ شخص حقیقی و حقوقی دریافت کننده وجه، ۲۷شخص مبالغ اضافه دریافتی معادل یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را عودت داده و ۹ شخص باقیمانده تاکنون از بازپرداخت مبالغ یاد شده معادل یک میلیارد و ۲۸۴ میلیون و ۹۷ هزار تومان به طور کامل و یا بخشی از آن استنکاف ورزیده‌اند.

در این راستا یادآور می شود این اداره کل در انجام وظایف نظارتی (موضوع ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)، به منظور صیانت و حراست از حقوق سازمان استان و اعضای محترم آن و با هدف استرداد  استیفای کامل وجوه اضافه پرداختی، علاوه بر مکاتبات و پیگیری‌های پیشین که منجر به بازگرداندن حدود نیمیاز مبلغ پرداختی در سوء جریان مالی صورت گرفته شده است، تنظیم و طرح شکایت کیفری و حقوقی از مسئولین ذیربط و اشخاص اخیرالذکر (حقیقی و حقوقی) در مراجع صالحه قضایی را در دستور کار دارد که نتایج حاصله متعاقبا به آگاهی آن دفتر خواهد رسید.