شناسهٔ خبر: 88083 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

با حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی

سرپرست روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل منصوب شد

خادمي امضا مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در حکمی سرپرست روابط عمومی این مجموعه را معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خیراله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در حکمی مسعود جهانی را به عنوان سرپرست دفتر روابط‌عمومی این مجموعه منصوب کرد.

در حکم مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل به مسعود جهانی آمده است: «نظر به تعهد، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومی منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به عنایت ایزدمنان، تعامل با مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت متبوع، ارتباط موثر با مدیران و کارکنان شرکت و مجموعه‌های همکار و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، ابزارها و شیوه‌های نوین در امر اطلاع رسانی و ارتباطی موفق و موید باشید.»

لازم به ذکر است که پیش از این مسئولیت را مهندس تشکری به عنوان مدیرکل دفتر مدیرعامل و رئیس روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل برعهده داشت که به موجب این حکم، معاون وزیر راه و شهرسازی از زحمات نامبرده تشکر و قدردانی به عمل آورد.