شناسهٔ خبر: 88556 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

خدمات و پردازش مواد زائد کشتی های بندر امیرآباد به بخش خصوصی واگذار می شود

بندر امیرآباد معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد گفت: با هدف دریافت تمامی مواد زائد کشتی ها بر اساس الزامات ملی و بین المللی، دریافت و خدمات پردازش مواد زائد کشتی های متردد به بندر امیرآباد و بنادر استان از طریق برگزاری مزایده و سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب اله طالبی با اشاره به پیشگیری از ایجاد آلودگی توسط کشتی ها، اظهار داشت: هم اکنون مواد زائد کشتی های متردد به بندر امیرآباد و آب های بنادر استان شامل مواد زائد نفتی، فاظلاب و زباله کشتی ها در این بندر دریافت و به خارج از بندر منتقل می شود و در حال حاضر به دلیل نبود سیستم های خدمات پردازش با مشکل مواجه می باشیم که با برنامه ریزی های صورت گرفته کلیه مقدمات لازم جهت برگزاری مزایده واگذاری این خدمات به بخش خصوصی از طریق سرمایه گذاری در حال انجام است.

وی گفت: با این اقدام برابر مقررات کنوانسیون مارپل و مقررات ملی کلیه مواد زائد دریافتی از کشتی ها در داخل بندر پردازش و یا امحاء خواهد شد.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد یکی از مقوله های مهم حفظ محیط زیست دریایی را مدیریت مناسب دریافت مواد زائد از کشتی ها و جلوگیری از نشر آن در دریا عنوان و تصریح کرد: تمام اتفاقات صورت گرفته در این حوزه  منطبق بر قوانین موجود و مربوط به جمع آوری و دفع مواد زائد، است.