شناسهٔ خبر: 89433 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

با حکم وزیر راه و شهرسازی

رییس کارگروه استقرار نظام مدیریت دانش وزارت راه و شهرسازی منصوب شد

محمد اسلامی امضا وزیر راه و شهرسازی با صدور حکمی نعمت‌ اله ترکی را به سمت رییس کارگروه استقرار نظام مدیریت دانش این وزارت منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با صدور حکمی نعمت‌ اله ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این وزارتخانه را به سمت رییس کارگروه استقرار نظام مدیریت دانش این وزارت منصوب کرد.

در این حکم وزیر راه و شهرسازی به ترکی آمده است: باعنایت به تصویب نامه شورای عالی اداری شماره ۳۸۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ و در اجرای بند ۱۶ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، بند ۲-۱ سیاست های کلی علم و فناوری مبنی بر مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و به استناد بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان «رئیس کارگروه استقرار نظام مدیریت دانش» در وزارت متبوع منصوب می شوید.
امید است با استعانت از ایزد منان و تعامل با دیگر اعضاء و ضمن رعایت کلیه قوانين، ضوابط و بخشنامه های مربوطه در جهت پیاده سازی تمامی ابعاد مدیریت دانش در ستاد وزارت راه و شهرسازی اهتمام ویژه داشته باشید.