شناسهٔ خبر: 89443 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه ای به استاندار، شهردار و رییس شورای شهر تهران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره فروریزش زمین در محدوده شهری تهران اعلام شد

نشست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه ای خطاب به استاندار، شهردار و رییس شورای شهر تهران، مصوبه این شورا در خصوص پدیده فروریزش زمین در محدوده شهری تهران را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه ای خطاب به استاندار، شهردار و رییس شورای شهر تهران، مصوبه این شورا در خصوص پدیده فروریزش زمین در محدوده شهری تهران را اعلام کرد.

در نامه فرزانه صادق مالواجرد آمده است: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ پیرو مباحث جلسات مورخ ۹۵/۴/۱۴ (موضوع حادثه در منطقه شهران) و ۹۵/۸/۲۴ (موضوع فروریزش زمین در میدان قیام) و تكاليف مقررشده در مصوبات یاد شده ، ضمن استماع گزارش و پیشنهاد های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون موضوع فروریزش زمین در محدوده شهری تهران و تصویب کلی آنها ، مقرر نمود : کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت نیرو ، شهرداری تهران ، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و دبیرخانه شورایعالی با توجه به مصوبه شماره ۵۰۱۲۸ /۵۳۲۹۱ مورخ ۹۶/۴/۲۸  هیات محترم وزیران نسبت به تدقیق ، تفاهم و جمع بندی پیشنهاد ارایه شده توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اقدام و نتیجه به عنوان نظر شورایعالی توسط دبیر شورا به مراجع مرتبط ابلاغ شود .
لازم است در جمع بندی نهایی ساز و کار مناسب فنی و قانونی جهت حفظ مسیر و رگاب قنوات اعم از دایر و بایر در کلیه فعالیت های ساخت و ساز شهری (گودبرداری، سازه های زیرسطحی، پل، تونل و خصوصا مترو) تدوین و تفاهم گردد. همچنین تکالیف دستگاه های مرتبط به صورت شفاف ، با زمان بندی دقیق و قابلیت اجرای حداکثری تبیین شود.