شناسهٔ خبر: 89540 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

طی آخرین نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها روی داد

انتشار مصوبه نهمین نشست كارگروه آموزش و فرهنگ كمیسيون ايمنی راه‌ها/ اجرای مانور "روز بدون حادثه" در روز ۹ اسفند در سطح استان‌ها

راه‌ها و آزادراه‌ها مصوبه نهمین نشست كارگروه آموزش و فرهنگ كمیسيون ايمنی راه‌ها منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیرو مذاکرات نشست ۱۱۳ کمیسیون ایمنی راه‌ها و دستور مقام عالی وزارت مبنی بر تشکیل کمیته کاری و تخصصی دستگاه‌ها برای پیاده‌سازی و ارائه برنامه عملیاتی، زمان‌بندی اجراء و راهكارهای نظارت بر حسن اجرای آئین نامه اجرايي "جزء ۴ بند ب ماده ۴۶ قانون احکام دائمی برنامه­‌ای توسعه کشور" تصويب مورخ  ۹۹/۷/۲۳هيئت وزيران و بنابر دعوتنامه شماره ۹۵۰/۱۵۲۳۰۱ مورخ ۹۹/۱۱/۰۸، نهمین نشست كارگروه آموزش و فرهنگ كمیسيون ايمني راه‌ها با موضوع بررسی وظایف دستگاه‌ها در آئین‌­نامه اجرایی نامبرده در محل وزارت راه و شهرسازي ساعت ۱۰:۳۰ روز سه‌­شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ برگزار و جمع بندی‌های زير حاصل شد:

۱- مقرر شد در اجراي وظايف تعيين شده در آيين‌نامه فوق‌الذكر، هر يك از دستگاه‌های مسئول نسبت به تشكيل كميته تخصصي با تركيب و شرايط زير اقدام کند؛     

  • تشكيل كميته راهبردی در دبيرخانه كميسيون ايمنی راه‌ها به رياست معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي و دبير كميسيون ايمنی راه‌ها و عضويت روسای كميته‌های تخصصی
  • مسئول كميته‌های تخصصی: معاون وزير  یا معاون سازمان در دستگاه مربوطه
  • اعضای کمیته‌های تخصصی در سطح مدیران کل سازمان‌های همکار بر اساس آئین‌نامه و حسب ضرورت دعوت از سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها
  • تشكيل جلسات كميته‌‌های تخصصی هر دو هفته يكبار
  • ارایه گزارش پيشرفت كميته‌های تخصصی در نشست‌های ماهانه کمیته راهبردی
  • ارایه گزارش کمیته راهبردی در كمیسيون ايمنی

۲- نماينده دبيرخانه كمیسيون ايمنی و نهادهای غيردولتی فعال در زمينه ايمنی راه در تركيب كميته‌های تخصصی سازمان‌ها علاوه بر دستگاه‌های همكار حضور داشته باشند.   

۳- دبيرخانه كميسيون نسبت به تهيه پيشنهاد شاخص‌های ارزيابی عملكرد برای پايش و ارزيابی برنامه‌های ‌اجرايی دستگاه‌ها، اقدام کند.

۴-  كميته‌های تخصصی نسبت به ارايه برنامه اجرايی مطابق با چارچوب جدول زير و در مدت زمان حداکثر دو هفته به دبيرخانه اقدام نمايند. دبيرخانه آماده دريافت نظرات اصلاحی در خصوص جدول پيشنهادی است. 

۵- ادارات كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها (دبيرخانه كميسيون ايمنی استان) مسئول پيگيری اجرای مصوبات كميته راهبردی در استان‌ها با همكاری و مشاركت اعضای و شورای ترافيك استان‌ها ‌است.

۶-با توجه به تجربه حاصل از برگزاری هفته ايمنی در آبان ۱۳۹۹، مقرر شد برای برنامه‌ريزی ايمنی سفرهای نوروزی، مانور "روز بدون حادثه" با مشاركت اعضای كميسيون و دستگاه‌های امدادی در روز ۹ اسفند در سطح استان‌ها برگزار شود.