شناسهٔ خبر: 89603 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در سال 99 انجام شد

انجام 1000 کیلومتر خط کشی محورهای برون شهری استان قم

خبر رییس اداره ایمنی و حریم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم از اجرای فاز چهارم طر ح جایگزینی نیو جرسی های مفصلی با گاردریلهای رفوژ آزاد راه قم – تهران ، نصب یکهزارعدد تابلو ترافیکی و اجرای هزار کیلومتر خط کشی در سطح راههای استان قم ، در سال 99 خبرداد.

 به گزارش پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی (استان قم )، همزمان با ایا م ا... دهه مبارک فجر ، رییس اداره ایمنی و حریم این اداره کل ازاقدامات شاخص اداره متبوع طی سال 99 خبرداد .
جعفر اویسی رییس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم در توضیحی تیتر وار به شرح این اقدامات پرداخت و عنوان کرد :  ازجمله فعالیتهای برجسته که عملیات اجرایی آن درمردادماه امسال آغاز گردید ، فاز چهارم از طرح جایگرینی نیوجرسی های مفصلی  با گاردریلهای رفوژ آزادراه قم – تهران بود .
وی افزود :  آزادراه قم – تهران به عنوان سومین محور ترافیکی کشور ، نقشی ارزنده درکریدور اتصالی استانهای جنوبی و غربی با مرکز کشور دارد که همین امر  ، تامین ایمنی آن را درزمره او لویتهای این اداره کل قرار داده است .
اویسی ادامه داد : درفاز چهارم این طرح  25 کیلومتر از گاردریلهای رفوژ آزاداره قم – تهران  ، جای خودرا به نیو جرسی های مفصلی که هریک شش متر طول وبالغ بر5/4 تن وزن دارند ، می دهند.
جعفر اویسی هزینه اجرایی فاز چهارم طرح مذکور را با لغ بر 320 میلیارد ریال عنوان و خاطر نشان ساخت : بخش عمده طرح اجرا و  انشا...تا پایان مرداد ماه سال 1400 شاهد تکمیل و بهره برداری از این پروژه خواهیم بود .
وی یاداور شد :درقالب اجرای این طرح که سه فا ز آن تکمیل و به بهره برداری رسیده ، 63کیلومتر از گا ردریلهای  طرفین رفوژ آزادراه قم – تهران جای خودرا به نیوجرسی ها ی مفصلی داده و درفاز چهارم نیز 25 کیلومتر باقی مانده از رفوژ این آزادراه ، با نیوجرسی مفصلی ایمن سازی خواهد شد .
رییس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم  ازدیگراقداماتی که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم از اهمیت خاصی برخوردار است به فعالیتهای واحد حریم اداره متبوع اشا ره و بیان داشت : طی سال 99 بیش از 175 برگه مجوز صادر و نسبت به تعیین تکلیف افزون بر 2300 نامه استعلام اقدام شده است .
جعفر اویسی نصب بیش از یکهزار عدد انواع تابلوها ی ترافیکی در سطح راههای استان را ، از دیگر اقدامات اداره متبوع طی سال 99 دانست و اظهار داشت : از مجموع یک هزار تابلوی منصوبه  ،  600 عدد مسیر نما -جهت نما ، 100 عدد  انتظامی – اخطا ری و  300 متر مربع  نیزمتعلق به تابلوهای اطلاعاتی بوده است .
اویسی هزینه تهیه و نصب 1000 عدد تابلوی اجرا شده درسال 99 را بیش از هشت میلیارد ریال عنوان و درخصوص دیگراقدامات اداره متبوع درسالجاری بیان داشت : یک هزار کیلومتر خط ( سرد وگرم ) درسطح راههای استان درسال 99 اجرا شده که از این میزان 650 کیلومتر به صورت پیمانی ومابقی به درقالب طرحهای امانی اجرا شده است .
وی اجرای این طرح را درقالب قراردادی با اعتباری افزون بر 43 میلیارد ریال عنوان و خاطر نشان کرد : درسال پیش رو نیز  مقرر گردید 1200 کیلومتر خط ( به صورت سرد و گرم ) درسطح راههای برونشهری استان اجرا و تکمیل گردد .
رییس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم انعقاد قرارداد  نگهداری سیستم روشنایی جاده ای استان درسال 99 را دیگر اقدام ارزنده و شاخص اداره متبوع دانست و افزود : با توجه به اهمیت سیستم روشنایی درتامین ایمنی سفرهای برونشهری ، نگهداری سیتم روشنایی موجود با قراردادی بالغ بر 17 میلیارد ریال به بخش خصوصی و ا گذار گردید .
اویسی درخاتمه به اجرای پروژه نصب و تعمیرات گاردریل درسطح راههای استان اشاره و گفت: طی سال 99 ، بالغ بر 15 کیلومتر گاردریل ( دوموج و سه موج ) ، درقالب طرحی پیمانی تعویض و نصب گردید که هزینه اجرایی آن بیش از پانزده میلیاردریال بوده است .

 

برچسب‌ها: