شناسهٔ خبر: 90147 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

به شکل ویدئو کنفرانسی انجام گرفت؛

برگزاری آخرین جلسه کمیته آمار بخشی وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۹

جلسه کمیته آمارهای بخشی وزارت راه و شهرسازی جلسه کمیته آمار بخشی وزارت راه و شهرسازی با حضور مدیران کل دفاتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌های وزارت متبوع و نیز مدیران کل دفاتر برنامه‌ریزی، پایش عملکرد، صنعت، معدن و زیر بنایی و استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه کمیته آمار بخشی وزارت راه و شهرسازی با حضور مدیران کل دفاتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌های وزارت متبوع و نیز مدیران کل دفاتر برنامه‌ریزی، پایش عملکرد، صنعت، معدن و زیر بنایی و استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه، مهدی قربانی مدیر کل دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه ها، گزارشی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در سه بخش تکالیف وزارت متبوع در راستای برنامه ملی آمار، هماهنگی لازم برای ارائه ریزداده‌ها به مرکز آمار ایران و ایجاد چارچوب مدیریت کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران را در قالب فایل پاور پوینت ارائه کرد.

در ادامه مدیران کل دفاتر برنامه‌ریزی، پایش عملکرد، صنعت، معدن و زیر بنایی و استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری مرکز آمار ایران ضمن تشکر از هماهنگی و همکاری دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه‌های ستاد و دفاتر آمار و فناوری اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌های وزارت متبوع، درخصوص آخرین وضعیت تحقق برنامه ملی آمار در وزارت متبوع توضیحات لازم را ارائه کردند.

همچنین هر یک از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه نسبت به اقدامات به عمل آمده در راستای تحقق برنامه فوق، گزارشاتی ارائه کردند و ابهاماتی نیز در همین خصوص مطرح شد که مدیران مرتبط در مرکز آمار ایران توضیحاتی در این خصوص ارائه کردند.

در پایان، جمعبندی لازم توسط مدیر کل دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی انجام و موارد ذیل مورد تأکید قرار گرفت :

۱- همکاری لازم و مستمر با مرکز آمار ایران در راستای تحقق برنامه ملی آمار در سه بخشتکالیف وزارت متبوع در راستای برنامه ملی آمار، هماهنگی لازم برای ارائه ریزداده ها به مرکز آمار ایران و ایجاد چارچوب مدیریت کیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران.

۲- تکمیل و ارائه اطلاعات لازم در سامانه رصد برنامه ملی آمار.