شناسهٔ خبر: 90369 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

با حکم وزیر راه و شهرسازی

مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش منصوب شد

محمد اسلامی امضا وزیر راه و شهرسازی با صدور حکمی، مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با صدور حکمی علی ابراهیمی را به سمت مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد، تجارب و شایستگی‌های تخصصی و مدیریتی جنابعالی و بنا بر پیشنهاد معاون شهرسازی و معماری، به موجب این حکم به عنوان مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافته‌ای واجد ارزش منصوب می‌شوید.

انتظار است با التزام به قوانین و مقررات و اهتمام ویژه، در تحقق اهداف سیاست‌های کیفی قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به‌طور ویژه اعتلای معاصر، ارتقای کیفیت بناها و فضاهای شهری و صیانت از بافته‌ای ارزشمند شهری، با هدف تسهیل مسیر دستیابی به منافع عمومی جامعه شریف ایران اسلامی همت مستمر داشته و با بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌ها، منابع تخصصی و دانش سرزمینی، نسبت به انجام وظایف و مأموریت‌های محوله اقدام نمایید.

امید است با استعانت از پروردگار یکتا و تلاش مستمر، در ایفای نقش سازمانی خود موفق و مؤثر باشید.