شناسهٔ خبر: 90588 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در دیدار با رئیس کمیسیون عمران مجلس انجام گرفت

بررسی آخرین وضعیت ارتقا جایگاه حاکمیتی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

جلسه در دیدار امروز رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک، آخرین وضعیت ارتقا جایگاه حاکمیتی این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز یکشنبه ۱۷اسفند ماه ۹۹ کیانپور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک میزبان رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که در این دیدار آخرین وضعیت ارتقا جایگاه حاکمیتی این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این دیدار ضمن بررسی اهم اقدامات انجام شده در دوره جدید مدیریتی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، بر ضرورت ارتقا جایگاه نظارتی و حاکمیتی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و رفع موانع موجود و بهره گیری از ظرفیت های قوه مقننه در این راستا تاکید شد.