شناسهٔ خبر: 90593 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در جلسه هیات وزیران تصویب شد

موافقت با عضویت ادارات کل راه و شهرسازی استان در کارگروه آئین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹

هیات دولت هیات وزیران با عضویت ادارات کل راه و شهرسازی استان در کارگروه آئین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هیأت وزیران به منظور تسریع روند واگذاری اراضی وزارت خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی جهت بهره برداری و تأمین مسکن گروه‌های هدف و تسهیل فرآیند اجرای احکام مندرج در ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با عضویت ادارات کل راه و شهرسازی استان در کارگروه آئین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موافقت کرد.

بر این اساس، مدیر کل راه و شهرسازی استان به جمع اعضای کارگروه یاد شده مرکب از استاندار (به عنوان مسئول کارگروه)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار، اضافه می‌شود.

گفتنی است کارگروه مذکور به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش، تشکیل شده و تصمیم گیری با موافقت اکثریت اعضا انجام می‌گیرد.