شناسهٔ خبر: 90613 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در ابلاغی از سوی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری به استاندار تهران انجام گرفت

اعلام مصوبه میزان پیشرفت فرایند تهاتر و تامین عوض حقوق مالکانه تعاونی‌های شمال و شمال شرق پایتخت

جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری با حضور وزیر راه و شهرسازی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوبه این شورا پیرامون میزان پیشرفت فرایند تهاتر و تامین عوض حقوق مالکانه اعضا تعاونی‌های واقع در شمال و شمال شرق پایتخت را به استاندار تهران اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا پیرامون میزان پیشرفت فرایند تهاتر و تامین عوض حقوق مالکانه اعضا تعاون‌‌های واقع در شمال و شمال شرق تهران را به محسنی بندپی، استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران اعلام کرد.

در متن این مصوبه اعلام شده به استاندار تهران آمده است:

به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخه ۹۹/۱۱/۲۷ پس از استماع گزارش استانداری تهران، شرکت عمران شهرهای جدید و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران درخصوص میزان پیشرفت فرآیند تههاتر و تامین عوض مالکان تعاونی‌های واقع در شمال و شمال شرق تهران پیرو مصوبات قبلی مورخ ۹۸/۱۰/۲۱، ۹۸/۹/۱۸،۹۷/۸/۱۴ خود مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- پیرو تاکید مکرر قبلی و بنا به ضرورت وجود بانک اطلاعاتی مستند و قابل اتکا از مشخصات اعضای تعاونی‌ها، استانداری تهران بانک اطلاعاتی اعضای تعاونی‌های مذکور را با اولویت تعاونی زیتون در اسرع وقت تکمیل و در جلسات آتی شورای‌عالی ارائه نماید.

۲- پیرو تاکید بند ۲ مصوبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ پیوست حقوقی متضمن تدوین راهکارهای اجرایی فرآیند تهاتر اراضی معوض و آزادسازی عرصه تعاونی‌های مذکور به همراه جدول تدقیق شده شرح وظایف دستگاه‌های مختلف توسط استانداری تهران با همکاری موثر شرکت عمران شهرهای جدید تهیه و در جلسات آتی شورای‌عالی ارائه شود.

۳- با پیگیری موثر استانداری تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مصوبات استانی درخصوص شهر جدید خوارزمی اخذ و موضوع جهت بررسی و تصویب در جلسات آتی شورای‌عالی، به دبیرخانه شورا ارسال گردد.

۴- کمیته فنی شورای‌عالی دو پیشنهاد جدید مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران جهت استقرار جمعیت و تامین اراضی معوض تعاونی را در راستای اجرای مصوبه مورخ ۹۳/۱۰/۱۰ هیات وزیران بررسی و به جلسات آتی شورای‌عالی ارائه نماید. با عنایت به این که این موضوع در اجرای تکلیف مقرر در مصوبه هیات وزیران انجام می‌گیرد، دستگاه‌های عضو شورای‌عالی حداکثر مساعدت در جهت تامین زیرساخت‌های لازم و تصویب دو سایت جدید را به عمل آورند.

۵- به جهت تسهیل فرآیند واگذاری معوض و رهاسازی اراضی تعاونی‌ها، در اجرای حکم صریح مقام معظم رهبری، کلیه دستگاه‌های عضو شورای‌عالی خصوصا دستگاه‌هایی که با اعضای تعاونی‌ها ارتباط سازمانی داشته‌اند، مراتب عدم امکان قطعی درجاسازی در قطعات و لزوم دریافت معوض در خارج از محدوده شهری تهران متناسب با ارزش و قدرالسهم هر واحد مالکیتی را با استفاده از همه امکانات دستگاه متبوع برای اعضای تعاونی‌ها تبیین نمایند.