شناسهٔ خبر: 90625 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

طی حکمی از سوی جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران

رییس کمیته مدیریت بحران استان لرستان منصوب شد

شهرام آدم نژاد جانشین وزیر راه و شهرسازی در ستاد مدیریت بحران در حکمی کرم‌اللهی مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان را به ریاست کمیته مدیریت بحران استان، منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهرام آدم‌نژاد جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران در حکمی کرم‌اللهی مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان را به سمت رییس کمیته مدیریت بحران استان منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با هدف اعمال فرماندهی واحد و ایجاد وحدت رویه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، اجرا و نظارت به و منظور استفاده از تمامی ظرفیت‌های آن استان در نظام جامع مدیریت بحران و با استناد به تبصره ۸ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ستاد مدیریت بحران وزارت متبوع به موجب این ابلاغ به عنوان رییس کمیته مدیریت بحران استان لرستان منصوب می‌شوید.

انتظار است با اتکال به پروردگار یکتا و کوشش مجدانه در عملیاتی نمودن اهداف و وظایف مندرج در دستورالعمل یاد شده نسبت به برگزاری مستمر جلسات آن کمیته اقدام و گزارش های مربوطه به صورت منظم به دبیرخانه ستاد اعلام شود.