شناسهٔ خبر: 90659 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

طی حکمی از سوی جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران:

رئیس کمیته مدیریت بحران جنوب استان کرمان منصوب شد 

شهرام آدم نژاد جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران در حکمی محمد ساردوئی را به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران جنوب استان کرمان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهرام آدم نژاد، جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران در حکمی محمد ساردوئی را به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران جنوب استان کرمان منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با هدف اعمال فرماندهی واحد و ایجاد وحدت رویه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، اجرا و نظارت و به‌منظور استفاده از تمامی ظرفیت‌های حوزه مأموریت آن اداره کل در نظام جامع مدیریت بحران و با استناد به تبصره ۸ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ستاد مدیریت بحران وزارت متبوع، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران جنوب استان کرمان منصوب می‌گردید.

انتظار می‌رود با اتکال به پروردگار یکتا و کوشش مجدانه در عملیاتی نمودن اهداف و وظایف مندرج در دستورالعمل یاد شده، نسبت به برگزاری مستمر جلسات آن کمیته اقدام و ارسال گزارش‌های مربوطه به صورت منظم و مستمر به دبیرخانه ستاد اقدام شود.