شناسهٔ خبر: 9226 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

شيوه‌نامه انتخابات اعضای هیئت مديره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌‌ها

انتخابات نظام مهندسی البرز شیوه‌نامه انتخابات اعضای هیئت مديره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌‌ها شامل بخش‌هایی چون دستگاه نظارت، هیئت اجرائی، شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیئت مدیره، تبلیغات، اقدامات روز برگزاری انتخابات، رأی گیری، شمارش آراء، شكایات مربوط به انتخابات، تائید یا ابطال انتخابات و هزینه‌های برگزاری انتخابات است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس شیوه‌نامه انتخابات اعضای هیئت مديره سازمان‌هاي نظام مهندسی ساختمان استان‌‌ها، وزارت راه و شهرسازی «دستگاه نظارت» انتخابات در كشور است و در هر استان اداره كل راه و شهرسازی استان وظیفه مذكور را در حوزه همان استان بر عهده خواهد داشت كه «دستگاه نظارت استان» نامیده می‌شود.

مدیركل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشكل‌های حرفه‌ای «رئیس دستگاه نظارت انتخابات در كشور» بوده و با حكم مقام عالی وزارت منصوب می‌شود. مدیران كل راه و شهرسازی استان به عنوان نماینده رئیس دستگاه نظارت انتخابات در سطح كشور (مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای) و رئیس دستگاه نظارت استان خواهند بود.

دستگاه نظارت استان دارای سه عضو برای استان‌هائی كه نظام مهندسی آن استان تا پنج هزار نفر عضو دارد و پنج عضو برای استان‌های با بیش از پنج هزار نفر عضو در نظام مهندسی استان است. انتخاب اعضای دستگاه نظارت استان و صدور و امضای احكام آنان توسط رئیس دستگاه نظارت استان خواهد بود.

اعضای دستگاه نظارت استان ترجیحاً از مهندسان در رشته‌های هفت گانه شاغل در اداره كل راه و شهرسازی استان و یا شركت‌های تابعه در وزارت راه و شهرسازی باشند.

مواردی از این شیوه نامه كه ناظر بر وظایف اداره كل راه و شهرسازی استان‌هاست برای ادارات كل مذكور لازم‌الاجراست.

..............................................................................................................................

برای دیدن متن کامل شیوه‌نامه انتخابات اعضای هیئت مديره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌‌ها اینجا را کلیک کنید

..............................................................................................................................

وظایف دستگاه نظارت استان‌ها

دستگاه نظارت استان وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات را به عهده دارد، در این راستا باید نظارت بر رعایت قوانین و مقررات حاكم و حسن انجام وظائف هیئت اجرائی و انجام به موقع اقدامات مد نظر قرار گیرد و مطلقاً از هرگونه دخالت در انتخابات و وظائف هیئت اجرائی و تبلیغ له یا علیه داوطلب یا داوطلبان و جانبداری از شخص یا گروه خاص خودداری شود و نهایت بی طرفی رعایت شود.

دستگاه نظارت استان موظف‌است طبق جدول زمان بندی ابلاغی از دستگاه نظارت انتخابات (كشور) نسبت به كلیه امور طبق مواد قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن عمل کند.

رئیس دستگاه نظارت استان به منظور هماهنگی مستمر باید یك نفر از اعضای دستگاه نظارت استان را كتباً به عنوان رابط استان به دفتر سازمان‌های مهندسی و تشكل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی معرفی کند.

شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیئت مدیره

شرایط انتخاب شوندگان اعضاء هیئت‌های مدیره نظام مهندسی استان وفق ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و مواد ۵۸ و ۵۹ آئین نامه اجرایی آن به شرح زیر است:

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

۲- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۳- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.

۴- نداشتن پیشینه كیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی.

۵- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احكام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 تبصره ـ اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احكام دین اعتقادی خود هستند.

۶- داشتن پروانه اشتغال به كار پایه (۲) مهندسی یا بالاتر و از ۵ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محكومیت انتظامی از درجه (۳) یا بالاتر باشند.

۷- داشتن مدرك تحصیلی در رشته‌های اصلی موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با توجه به تصریح ماده ۵۸ آئین نامه اجرائی و ماده ۶ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان درخصوص رشته اصلی و مدرك مهندسی در رشته اصلی.

نظر شما