شناسهٔ خبر: 92336 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

از سوی دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌های کشور:

صورتجلسه نخستین نشست كارگروه آموزش و فرهنگ‌ ايمنی حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۰ منتشر شد

یکصدوپنجمین نشست کمیسیون ایمنی راه های کشور صورتجلسه نخستین نشست كارگروه آموزش و فرهنگ‌ ايمنی حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۰ از سوی دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌های کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، صورتجلسه نخستین نشست كارگروه آموزش و فرهنگ‌ ايمنی حمل‌ونقل در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. در متن این صورتجلسه آمده است:

بنا بر دعوتنامه شماره ۹۵۰ /۲۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴، اولین نشست كارگروه آموزش و فرهنگ ایمنی كمیسيون ايمنی راه‌های کشور ساعت ۱۰ روز ­یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ با حضور اعضا، برگزار شد.

۱- در ابتدا ضمن ارائه گزارش اعضاء در خصوص بند ۱ دستور کار با عنوان "پیاده‌­سازی آئین‌نامه اجرایی جزء ۴ بند ب ماده ۴۶ قانون احکام دائمی برنامه­‌ای توسعه کشور"، جمع­‌بندی­‌های زیر حاصل شد:

تشکیل کمیته کاری آئين‌نامه اجرایی انضباط اجتماعی، تدوین برنامه‌های پیاده‌سازی و ارائه آن به دبیرخانه کمیسیون جهت جمع‌بندی و ارائه گزارش اقدامات و برنامه‌ها در اولین نشست مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ کمیسیون ایمنی- مسئول- اعضاء.

تشکیل کمیته كاری پياده‌سازی وظايف تعيين شده حوزه راه و شهرسازی با حضور اعضای همكار اقدام و ارسال گزارش اقدامات به دبیرخانه کمیسیون- مسئول: سازمان راهداری و حمل­‌و­نقل جاده‌­ای.

هدف‌گذاری کمی آموزش‌ها - مسئول: اعضاء.

پیگیری پاسخ مکاتبات وزارت کشور با اعضای كارگروه- مسئول: دبیرخانه کمیسیون ایمنی.

معرفي واحد مسئول پيگيري پياده‌سازي آئين‌نامه مذكور- مسئول: اعضاء.

۲-برنامه پيشنهادی دبيرخانه در خصوص برنامه‌هاي مناسبتي و كارزارهاي ايمني شامل "برگزاری روز ملی ایمنی حمل‌ونقل و راه‌­اندازی کمپین love۳۰ سازمان جهانی بهداشت" ارائه و مقرر شد:

ارائه برنامه­‌های پيشنهادي مرتبط با ۷ اردیبهشت‌ماه مصادف با روز ملی ایمنی حمل­‌و­نقل به دبیرخانه کمیسیون ایمنی – مسئول: اعضاء.

معرفی فداکاران حوزه ایمنی حمل‌­و­نقل سازمان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ایمنی جهت تجلیل در اولین نشست کمیسیون ایمنی در سال ۱۴۰۰ مصادف با روز ملی ایمنی حمل‌­ونقل- مسئول: اعضاء.

ابلاغ برنامه‌ریزی روز ملی ایمنی حمل­‌و­نقل به اعضاء و دبیرخانه کمیسیون ایمنی استان‌ها جهت اقدام- مسئول: دبیرخانه کمیسیون ایمنی.

ابلاغ برنامه‌ روز ملی ایمنی حمل­‌و­نقل به استانداران و شهرداران سراسر کشور جهت اقدام -  مسئول: وزارت كشور.

ارسال اقدامات و تجارب موفق کشورها و سازمان جهانی بهداشت مرتبط با موضوع مورد اشاره با همکاری اداره کل راهداری و حمل­‌و­نقل جاده‌­ای خراسان رضوی برای اعضاء- مسئول: دبیرخانه کمیسیون ایمنی.

پيشنهاد برگزاري كمپين سرعت غيرمجاز نه - ايمن و آرام برانيم، در كشور از جانب دبيرخانه كميسيون - ارائه نظر توسط اعضاء در اين خصوص.

تهیه بسته آموزشی راه‌اندازی کمپین love۳۰ و ارسال به اعضاء جهت اظهارنظر مسئول: وزارت كشور.