شناسهٔ خبر: 92455 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی انجام گرفت؛

انتصاب رئيس کميته مدیریت بحران استان کردستان

شهرام آدم نژاد جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران در حکمی رئيس کميته مدیریت بحران استان کردستان را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهرام آدم نژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی در ستاد مدیریت بحران در حکمی عرفان مرادی، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان را به عنوان رئيس کميته مدیریت بحران این استان منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با هدف اعمال فرماندهی واحد و ايجاد وحدت رويه در امر سياستگذاری، برنامه‌ريزی، هماهنگی، اجرا و نظارت و به منظور استفاده از تمامی ظرفيت‌های آن استان در نظام جامع مديريت بحران و با استناد به تبصره ۸ ماده ۹ دستورالعمل اجرايي ستاد مديريت بحران وزارت متبوع، به موجب اين ابلاغ به عنوان رئيس کميته مدیریت بحران استان کردستان منصوب می شوید.

انتظار مي‌رود با اتكال به پروردگار يكتا و كوشش مجدّانه در عملياتی نمودن اهداف و وظايف مندرج در دستورالعمل ياد شده، نسبت به برگزاری مستمر جلسات آن كميته اقدام و گزارش‌های مربوطه به صورت منظم به دبيرخانه ستاد اعلام گردد.