شناسهٔ خبر: 93153 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

دستورالعمل تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای تصویب شد

افزایش نرخ بلیت تا سقف نرخ تورم سالیانه بخش حمل‌ونقل

کرمانشاه - اتوبوس طبق دستورالعمل تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای افزایش نرخ بلیت تا سقف نرخ تورم سالیانه بخش حمل‌ونقل تصویب شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دستورالعمل تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای در نشست ۲۱۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شد.  هدف از این دستورالعمل تشریح سياست‌های تعيين نرخ بليت ناوگان عمومی مسافر جاده‌‌ای به طوری كه منافع كليه ذی‌نفعان شامل فعالان و دست‌اندركاران از جمله شركت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل مسافر جاده‌ای، مالكين ناوگان، رانندگان و مسافران كه به عنوان خدمات گيرندگان بخش حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای هستند را در نظر بگيرد.  دامنه کاربرد آن شامل كليه ناوگان فعال در حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مسافر اعم از اتوبوس، مينی-بوس، ميدل باس، سواری كرایه و ون كه در مسيرهای داخلی كشور تردد می‌کنند، خواهد بود.

ميزان تعدیل نرخ پایه ساليانه به پيشنهاد كانون‌ها و اتحادیه‌هاي هر بخش تا سقف نرخ تورم سالیانه بخش حمل‌ونقل اعلامی توسط بانك مركزی جمهوری اسلامي ایران تعيين می‌شود.  پس از تعيين نرخ از سوی اتحادیه‌ها یا كانون‌های ذي‌ربط، مراتب به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای منعكس و پس از تأیيد سازمان به جهت انطباق با ضوابط، براي اجرا به اتحادیه یا كانون مربوطه ارسال و از سوی آنها ابلاغ خواهد شد.  در صورت درخواست كانون‌ها و اتحادیه‌ها برای تعدیل نرخ جابه‌جایی مسافر به ميزان بيش از نرخ تورم اعلامی توسط بانك مركزی، نرخ پایه ساليانه به پيشنهاد كارشناسی كانون‌ها و اتحادیه‌ها متناسب با عوامل مؤثر بر قيمت تمام‌شده حمل‌ونقل تعيين و مراحل بعدی مطابق با آنچه بالاتر گفته شد، انجام می‌شود. 

نرخ جابه‌جایی مسافر در سفرهای دربستی به صورت توافق بين متقاضی و شركت حمل‌ونقل مسافر تعيين می‌شود. همچنین نرخ جابه‌جایی مسافر در سفرهای یكسر خالی در ایام نوروز، اربعين حسينی و دهه پایانی ماه صفر به منظور افزایش توان عملياتی و مدیریت بهره‌وری ناوگان به پيشنهاد كانون‌ها و اتحادیه‌های هر بخش تعيين و مراتب به سازمان منعكس و پس از تأیيد سازمان به جهت انطباق با ضوابط، براي اجرا به اتحادیه یا كانون مربوطه ارسال و از سوي آنها ابلاغ خواهد شد.

در این مصوبه بندی نیز برای نظارت بر حسن انجام کار در نظر گرفته شده است. بر این اساس درج نرخ، شرایط فروش و استرداد بليت و اطلاع‌رسانی آن، از طریق وبسایت كانون‌ها و اتحادیه‌های ذي‌ربط و همچنين در محل فعاليت الزامی است. اعمال نظارت در خصوص اطمينان از فروش بليت با رعایت نرخ‌های مربوطه، توسط ادارات كل استان‌ها و دفاتر نمایندگی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و كانون‌ها و اتحادیه‌های حمل‌ونقل انجام می‌شود.

همچنین ادارات كل استان‌ها به منظور اعمال نظارت بر فعاليت‌هاي شركت‌های حمل‌ونقل مسافر، در صورت مشاهده تخلف از مفاد و مقررات این دستورالعمل بر اساس آیين‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی به تخلفات رسيدگي می‌کنند. رسيدگي به شكایات مردمی در خصوص تخطی از موضوعات این دستورالعمل با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.