شناسهٔ خبر: 93242 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد؛

رشد حدود ۳۰۰۰ کیلومتری شاخص طول کل خطوط اصلی ریلی کشور در دولت تدبیر و امید

بازدید مدیرعامل راه‌آهن از خطوط ریلی و ایستگاه‌های ملایر، کرمانشاه و فیروزان عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید در حوزه‌های مختلف ناوگان حمل و نقل ریلی کشور حاکی از آن است که طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ تعداد کل ناوگان ریلی نو و بازسازی شده داخلی رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید در حوزه‌های مختلف ناوگان حمل و نقل ریلی کشور حاکی از آن است که طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ تعداد کل ناوگان ریلی نو و بازسازی شده داخلی رشد قابل توجهی داشته است.

در این زمینه و در تشریح عملکرد شاخص‌های مهم و کلیدی وزارت راه‌و شهرسازی در دولت تدبیر و امید (دولت یازدهم و دوازدهم) با عنوان ناوگان ریلی کشور ارزیابی انجام گرفته حکایت از آن دارد که در بخش ریلی در پایان سال ۱۳۹۱ و انتهای دولت دهم، تعداد کل ناوگان ریلی شامل انواع لکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و خودکشش، ۲۵ هزار و ۱۱۳ دستگاه بوده است که پیش بینی می شود این تعداد تا پایان دولت تدبیر و امید به ۲۹ هزار و ۸۰۴ دستگاه افزایش پیدا کند.

علی رغم وابستگی شدید این بخش به خارج از کشور با حمایت‌های انجام گرفته از تولیدکنندگان داخلی به ویژه در چند سال اخیر که بخشی از این حمایت‌ها ناشی از فشار تحریم به کشور بوده است این وابستگی بسیار کم شده و شاهد فعال شدن شرکت های فراوانی در این زمینه هستیم که در ادامه انتظار می رود بخش ناوگان ریلی کشور بیش از پیش توسعه پیدا کند.

از سال ۱۳۹۴ که در واقع نیمه دوم دولت یازدهم محسوب می‌شود، افزایش تعداد ناوگان ریلی کشور رشد چشمگیری داشته و طی سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۹۹ تعداد کل واگن های باری به بیش از ۷۷ هزار دستگاه رسیده است.

همچنین در سال‌های ۹۴، ۹۶، ۹۸ و ۹۹ کلیه ناوگان ریلی توسعه یافته با بهره‌گیری از حداکثر توان تولید داخل بوده است، پیش‌بینی این بود تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ناوگان ریلی توسعه یافته از طریق تولید ناوگان نو و بازسازی شده داخلی از میزان این شاخص در سال ۹۸ پیشی بگیرد.

طول کل خطوط اصلی ریلی در سال ۹۲ و شروع دولت تدبیر و امید ۱۰ هزار و ۲۲۳ کیلومتر بوده که تاکنون به ۱۱ هزار و ۷۷۳ کیلومتر رسیده است و پیش بینی می شود تا پایان کار این دولت به ۱۳ هزار کیلومتر برسد.

تعداد لوکوموتیوهای موجود در ابتدای کار این دولت در سال ۹۲ حدود ۷۷۸ دستگاه بوده که هم اکنون به ۹۵۱ مورد رسیده است و پیش بینی می شود تا پایان کار این دولت به ۹۶۲ دستگاه برسد. همچنین تعداد واگن‌های باری موجود ۲۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه در سال ۹۲ بوده که این تعداد هم اکنون به ۲۶ هزار و ۴۴۵ دستگاه رسیده است و پیش بینی می‌شود تا پایان کار این دولت به ۲۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه برسد.

تعداد کل واگن های مسافربری در سال ۹۲ حدود یک هزار و ۹۸۳ دستگاه بوده که هم اکنون به هزار و ۸۸۵ مورد رسیده است و با برنامه های انجام شده پیش بینی می شود تا پایان کار دولت به تعداد هزار و ۸۹۳ دستگاه برسد، هم چنین تعداد واگن های مسافربری خودکشش ۱۲۱ دستگاه در سال ۹۲ بوده که به ۲۴۵ دستگاه در بازه زمانی فعلی رسیده است و دولت بنا دارد تا پایان زمان کار خود این تعداد را به ۲۴۹ دستگاه ارتقا دهد.

بر این اساس، طول خطوط اصلی ریلی کشور در سال ۹۲ حدود ۱۰ هزار و ۴۰۷ کیلومتر بوده که در ۱۰ ماهه سال ۹۹ به ۱۱ هزار و ۷۷۳ کیلومتر رسیده است، هم چنین تعداد کل واگن های باری در ابتدای سال ۹۲ حدود ۲۲ هزار و ۵۶۳ دستگاه بوده است که در ۱۰ ماهه سال ۹۹ به ۲۶ هزار و ۴۴۵ دستگاه رسیده است.

لازم به ذکر است، تعداد مسافر جابجا شده در سال ۹۲ حدود  ۲۵ هزار و ۵۳۳ نفر بوده که در ۱۰ ماهه سال ۹۹ این رقم به ۸ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.

سهم حمل و نقل ریلی از جابجایی مسافر عمومی داخلی در سال ۹۲ حدود ۶ درصد بوده است که این رقم در ۱۰ ماهه سال ۹۹ به ۹ درصد افزایش یافته است، هم چنین سهم حمل و نقل ریلی از ترانزیت کشور  در سال ۹۲ حدود ۴ درصد بوده که در ۱۰ ماهه سال ۹۹ به رقم ۹ درصد افزایش یافته است.