شناسهٔ خبر: 94245 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در سومین نشست کارگروه آموزش و فرهنگی ایمنی مطرح شد؛

پیشنهاد تشکیل نشست مشترک کمیسیون ایمنی راه‌ها و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرها

برگزاری سومین نشست کارگروه آموزش و فرهنگ ایمنی سومین نشست کارگروه آموزش و فرهنگی ایمنی با ارایه اقدامات انجام شده در راستای پیاده‌سازی دهه اقدام برای ارتقای راه‌ها، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سومین نشست کارگروه آموزش و فرهنگ ایمنی، امروز ۲۳ خرداد با بررسی سه موضوعِ ارایه خلاصه گزارش دبیرخانه از برنامه‌های روز ملی و هفته ایمنی حمل و نقل، جمع‌بندی برنامه‌ها در پیاده‌سازی آیین‌نامه اجرایی جزء ۴ بند ب ماده ۴۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، و برنامه‌ریزی پیاده‌سازی سند دهه اقدام ایمنی راه‌ها به ریاست رضا نفیسی رئیس مركز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران به شکل ویدئوکنفرانسی برگزار شد.

رضا نفیسی اهم تصمیم‌های گرفته شده در سومین نشست کارگروه آموزش و فرهنگ ایمنی را  تهیه و تدوین جدول زمانبندی برنامه‌های مناسبتی و کارزارهای ایمنی سال و ابلاغ آن به عنوان برنامه فرهنگی کمیسیون ایمنی راه‌ها عنوان کرد و گفت: برنامه‌ریزی شده است تا سند اقدام برای ایمنی راه‌ها به عنوان مبنای اقدام دهه آینده در دبیرخانه دائمی که تشکیل خواهد شد، پیاده‌سازی شود. همچنین، نشست مشترکی بین کمیسیون ایمنی راه‌ها و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برای برنامه‌ریزی اقدام مشترک در حوزه درون و برون‌شهری تشکیل بشود.

بنا بر اعلام نفیسی اهم اقدامات انجام شده در راستای پیاده‌سازی دهه اقدام برای ارتقای راه‌ها شامل این موارد است: تعهد دستگاه‌ها به ایمنی در بالاترین سطح دولت، تشکیل دبیرخانه دائمی دهه در کمیسیون ایمنی‌ راه‌ها با همکاری تمامی اعضا به ویژه وزارت راه و وزارت کشور، برنامه‌ریزی پیاده‌سازی برنامه اجرایی ارتقای ایمنی راه‌ها و تدوین فرآیند اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، استفاده از پتانسیل مشاوران و مراکز تحقیقاتی برای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها مبتنی بر تحلیل‌ها و مشاهدات علمی.

همچنین همکاری با نهادها  و سازمان‌های مردم نهاد همچون انجمن طرفداران ایمنی راه‌ها، انجمن خیرین راه و ترابری و حامیان ایمنی راه‌ها، تحلیل عمقی تصادفات ترافیکی، تحلیل مستمر وضعیت ایمنی ترافیک و نشست‌های کارشناسی با استان‌ها، توسعه بانک اطلاعات تصادفات رانندگی، و اجرای طرح مدیریت سرعت به عنوان یکی از فاکتورهای خطر موردتاکید کارشناسان از دیگر اقدامات انجام شده است.

به گفته رئیس مركز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، اقدامات ضروری جهت انجام در راستای پیاده‌سازی دهه اقدام برای ارتقای راه‌ها نیز شاملِ بازنگری آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل، بازنگری آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، و طراحی و اجرای طرح‌های ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر است.