شناسهٔ خبر: 94839 - سرویس فایل‌ خبری
نسخه قابل چاپ

اینفوگرافیک| ثبت رکورد جدید: انجام بیش از 2 میلیون آزمایش فنی و مهندسی متنوع در آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک سراسر کشور

اینفوگرافیک| ثبت رکورد جدید: انجام بیش از 2 میلیون آزمایش فنی و مهندسی متنوع در آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک سراسر کشور