شناسهٔ خبر: 96026 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی انجام گرفت

انتصاب مشهدی به عناوین «دبیر کمیته سرمایه انسانی» و «عضو شورای توسعه مدیریت در سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته»

اسلامی امضا وزیر راه و شهرسازی در حکمی دبیر کمیته سرمایه انسانی و عضو شورای توسعه مدیریت در سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حکمی آقای ابراهیم مشهدی را به عنوان دبیر کمیته سرمایه انسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد.

در حکم وزیر راه و شهرسازی آمده است: نظر به تعهد و شایستگی و تجارب مدیریتی جنابعالی و نیز با توجه به رویکردد و اولویت دولت تدبیر و امید به اصلاح نظام اداری کشور در مسیر پیشبرد اهداف و سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری  و نقشه راه اصلاح نظام اداری، بر اساس بخشنامه شماره ۹۴۶۱۹۸ مورخ۱۸ /۱۰/ ۹۵معاونت توسعه مدیریت  سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور ﴿سازمان اداری و استخدامی کشور﴾ به موجب این حکم شما را به عنوان دبیر کمیته سرمایه انسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب می‌نمایم.

امید است با یاری خداوند متعال در جهت نیل به اهداف و سیاست‌های تبیین شده شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت متبوع و اجرای متبوع مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ایلاغی دولت سعی و تلاش لازم معمول را نموده و با برگزاری یجلسات مستمر و اثرگذار شاهد ارتقا و پیشرفت روزافزون میهن اسلامی ایران باشیم.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حکم دیگری، ابراهیم مشهدی  را به عنوان "عضو در شورای توسعه مدیریت در سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته " منصوب کرد. 

در حکم وزیر راه و شهرسازی آمده است: نظر به تجارب مدیریتی جنابعالی و نیز با توجه به رویکرد و اولویت دولت تدبیر و امید به اصلاح نظام اداری کشور در مسیر پیشبرد اهداف سیاست های کلی نظام اداری ایلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظامم اداری و تصویب نامه شماره  ۲۰۶/۹۷/۱۱۸۵۲ مورح ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری رئیس جمهور، به موجب این حکم شما را به‌عنوان نماینده و عضو در شورای توسعه مدیریت در سازمان ها و شرکت های وایسته منصوب می نمایم.