شناسهٔ خبر: 96540 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

امروز انجام گرفت؛

رای مثبت کمیسیون عمران به وزیر پیشنهادی راه‌ و شهرسازی

نشست کمیسیون عمران مجلس با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت سیزدهم سخنگوی کمیسیون عمران گفت: نمایندگان مجلس در این کمیسیون قاطعانه به وزیران کشاورزی، راه و شهرسازی و نیرو رای مثبت دادند. لذا با توجه به ارزیابی برنامه‌ها و رای نمایندگان وزرای مذکور، مورد تایید کمیسیون عمران قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عبدالجلال ایری در تشریح جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سید جواد ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت جهاد و کشاورزی با حضور در جلسه کمیسیون برنامه اصلی خود را ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای سه وزیر اصلی و مرتبط با این کمیسیون شامل راه و شهرسازی، نیرو و کشاورزی رای گیری شد و نمایندگان قاطعانه به این وزرا رای مثبت دادند. لذا با توجه به ارزیابی برنامه‌ها و رای نمایندگان وزرای مذکور، مورد تایید کمیسیون عمران قرار گرفتند.