شناسهٔ خبر: 96748 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی انجام گرفت

ابقای پولادی در«هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور »

اسلامی امضا وزیر راه و شهرسازی در حکمی عضویت پولادی در هیئت مدیرهشرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را برای دو سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حکمی  عضویت آقای شاپور پولادی در هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را برای دو سال دیگر تمدید کرد.  

در حکم وزیر راه و شهرسازی آمده است: با توجه به تعهد تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم مستند به مصوبه تاریخ هفدهم مرداد مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال دیگر ابقا می گردید. توفیق روز افزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی از خداوند متعال خواستارم .