شناسهٔ خبر: 9687 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

آشنایی با حقوق مسافران هوایی در نروژ

سفر خارجی قوانینی برای تاخیر و لغو پرواز در نروژ وجود دارد که در صورت رخ دادن اعمال می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی این قوانین به شرح زیر است:

تاخیر پرواز

اگر پروازی تاخیر داشته باشد و این تاخیر بیش از دو ساعت برای پروازهای تا ۱۵۰۰ کیلومتر یا سه ساعت برای پروازهای ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر باشد، باید از مسافر با غذا و نوشیدنی براساس مدت تاخیر پذیرایی شود. در صورت موکول شدن پرواز به روز بعد هزینه‌های هتل و رفت‌وآمد همراه با دو تماس تلفنی رایگان، فکس یا ایمیل به او پرداخت می‌شود.

برای تاخیرهای بیش از ۵ ساعت، مسافر علاوه بر تغییر پرواز٬ حق برخورداری از هر پرواز دیگر نروژی شامل پرواز برگشت را بدون هزینه دارد. مسافر همچنین مجاز به تغییر دادن تاریخ سفر به تاریخ دیرتری در عرض ۱۴ روز بعد از تاریخ اصلی به شرط موجود بودن صندلی است. اگر مسافر انگیزه ای برای سفر نداشته باشد، هزینه کامل بلیت به او تعلق می‌گیرد.

لغو پرواز

اگر پروازی به علت حوادث غیر مترقبه لغو شود خط هوایی نروژ نهایت تلاش خود را برای فراهم کردن پرواز دیگری بدون هزینه به‌عمل می آورد. همچنین مسافر حق تغییر پرواز و دریافت بلیت پرواز برگشت را بدون پرداخت هزینه دارد.

حوادث خارج از کنترل خط هوایی شامل شرایط نامساعد جوی، مشکلات فنی غیرمنتظره٬ وجود خطر برای امنیت پرواز، اعتصابها، بیماری غیر منتظره خدمه خط هوایی جزو حوادث غیرقابل پیش‌بینی هستند.

اگر پروازی به‌علت حوادث قابل کنترل لغو شود مسافر بلیت پرواز بعدی خط هوایی نروژ را بدون هیچ هزینه‌ای دریافت می‌کند. اگر مسافر تمایل به رزرو مجدد نداشته باشد کل هزینه پرواز لغو شده بعلاوه هزینه پرواز برگشت به او پرداخت می‌شود. همچنین مسافر می‌تواند مسیر جایگزین را با خط هوایی نروژ انتخاب کند. ضمن آنکه غذا و نوشیدنی مطابق با مدت تاخیر، هزینه‌های هتل و رفت و آمد به آن در صورت پیشنهاد پرواز روز بعد، دو تماس تلفنی رایگان، فکس یا ایمیل به مسافر تعلق می‌گیرد.

 خسارت بر اساس مدت سفر:

- ۲۵۰ یورو برای پروازهای تا ۱۵۰۰ کیلومتر

- ۴۰۰ یورو برای پروازهای بین ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ کیلومتر

- ۶۰۰ یورو برای پروازهای بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر

خسارت در موارد زیر به مسافر تعلق نمی‌گیرد:

- اطلاع رسانی کامل درباره لغو پرواز کمتر از دو هفته قبل از تاریخ پرواز نباشد.

- اطلاع رسانی در مورد لغو پرواز بین دو هفته تا هفت روز قبل از پرواز فراهم شده باشد و پرواز دیگری به مسافر پیشنهاد شود که به موجب آن حداکثر دو ساعت پیش از ساعت اصلی پرواز عازم شده و حداکثر چهار ساعت بعد از برنامه اصلی پرواز به مقصد برسد.

- اطلاع رسانی در مورد لغو پرواز از هفت روز قبل از برنامه اصلی پرواز بیشتر نشده باشد و پرواز دیگری به مسافر پیشنهاد شود که به موجب آن حداکثر یک ساعت پیش از ساعت اصلی پرواز عازم شده و حداکثر دو ساعت بعد از برنامه اصلی پرواز به مقصد برسد.

مصادیق پرداخت خسارت کمتر از 50 درصد به شرح زیر است:

- برای پروازهای کمتر از ۱۵۰۰ کیلومتر پرواز دیگری پیشنهاد شود که به‌موجب آن مسافر زودتر از یک ساعت پیش از برنامه اصلی عازم شده و دیرتر از دو ساعت بعد از برنامه اصلی به مقصد نرسد.

- در پروازهای بین ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ کیلومتر پرواز دیگری پیشنهاد شود که به موجب آن مسافر زودتر از یک ساعت پیش از برنامه اصلی عازم شده و دیرتر از سه ساعت بعد از برنامه اصلی به مقصد نرسد.

- در پروازهای بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر پرواز دیگری پیشنهاد شود که به‌موجب آن مسافر زودتر از یک ساعت پیش از برنامه اصلی عازم شده و دیرتر از چهار ساعت بعد از برنامه اصلی به مقصد نرسد.

منبع : norwegian.com

نظر شما