شناسهٔ خبر: 96925 - سرویس هواشناسی
نسخه قابل چاپ

با موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی انجام شد

تاسیس اولین پژوهشکده تحقیقات صنعت هوایی و هوانوردی در کشور

باشگاه هوانوردی و علوم جو شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با تاسیس اولین پژوهشکده تحقیقات صنعت هوایی و هوانوردی در کشور موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با مساعدت‌های ویژه وزیر راه و شهرسازی و ریاست سازمان هواشناسی و با همکاری موثر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاسیس اولین پژوهشکده تحقیقات صنعت هوایی و هوانوردی در کشور در قالب سه گروه پژوهشی "مدیریت توسعه دانش و فناوری طراحی و ساخت هواپیمای تجاری، مدیریت توسعه دانش و فناوری تعمیر و نگهداری هواگردها(MRO) و مدیریت توسعه دانش و فناوری حمل و نقل هوایی و فرودگاهی" ذیل مجموعه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور موافقت به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور ،  تا پیش از این مجموعه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور  با دارا بودن 3 پژوهشکده “هواشناسی و علوم جو” در تهران، “اقلیم شناسی و تغییر اقلیم” در مشهد، “هواشناسی آب و کشاورزی” در ایلام در ۱۴ گروه پژوهشی مختلف و همچنین مرکز رشد و نوآوری علوم هواشناسی و علوم جو، اقیانوسی و هوانوردی، به انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با دانش محض هواشناسی و شناخت، گسترش و ارائه سامانه های کاربردی پرداخته است.