شناسهٔ خبر: 96990 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران؛

آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران تصویب و ابلاغ شد

برگزاری دهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و به منظور دستور اجرا به استانداران سراسر کشور، ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استانداران کشور مصوبه شورا را در خصوص چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران، ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۴ مرداد امسال، آیین‌نامه ماده ۵۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران را بر اساس اختیارات تفویض شده هیات وزیران در ماده ۵۳ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران با عنوان «آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران» با عنایت به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور مورد بررسی قرار داده به شرح متن پیوست مصوب کرد.

یادآور می‌شود که این آیین‌نامه به منظور تبیین و به هنگام‌سازی وظایف کلیه دستگاه‌های اجرایی مسئول در حوزه‌های اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران موضوع ماده (۱) و همچنین مقررات شهرسازی و معماری موضوع ماده (۲) آیین‌نامه نحوه  بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور و بر اساس آخرین استنادات قانونی تدوین شده است.

زمینه‌سازی برای تضمین و تسریع در تحقق اهداف طرح‌های توسعه و عمران از طریق ساماندهی و تنظیم روابط فیمابین دستگاه‌ها و تعیین‌ ساز و کارهای همکاری دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی و خصوصی در جهت پایش و ارزیابی مستمر طرح‌ها و مقررات موجود از دیگر اهداف مهم این آیین‌نامه است.

در این آیین‌نامه سازوکارهای پیش‌بینی شده برای پایش و ارزیابی طرح‌ها متناسب با ویژگی‌های هر دسته از طرح‌ها (فراشهری، شهری و روستایی) در یک مجموعه هماهنگ و یکپارچه از پایین‌ترین سطوح (محل اجرای طرح‌ها) آغاز و در یک سلسله مراتب سازمان یافته، به بالاترین سطح (مرکز پایش و ارزیابی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) متصل می‌شود.

دامنه شمول این آیین‌نامه حوزه‌های اجرا و نظارت بر اجرای کلیه طرح‌های توسعه وعمران اعم از طرح‌های ناحیه‌ای، منطقه‌ای، جامع، تفصیلی، هادی و همچنین مقررات شهرسازی و معماری موضوع ماده (۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب است.