شناسهٔ خبر: 97522 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

دستاورد یک دهه معاضدت قضایی و حقوقی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از تثبیت مجدد مالکیت دولت در پلاک ثبتی ۲۵ اصلی موسوم به دارآباد و احقاق حقوق دولت و بیت المال در اراضی دولتی پس از یک دهه اقدامات ویژه قضایی توسط اداره حقوقی استان تهران خبر داد.

خلیل محبت‌خواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: با تدبیر و همفکری همکاران اداره حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و در اجرای احکام صادره از مراجع قضایی اراضی رفع تصرف شده به بیت المال اعاده شد.

محبت خواه افزود : پلاک ثبتی ۳۴۵ فرعی از ۲۵ اصلی موسوم به دارآباد با مساحت ۱/۷۵۰/۰۰۰ متر مربع بعنوان اراضی ملی در مالکیت دولت بوده که به صدها قطعه تفکیک و از ناحیه اداره کل به اشخاص حقوقی و حقیقی واگذار شده است.

وی همچنین گفت : شخصی با ادعای تعارض ثبتی این پلاک با پلاک ثبتی ۳۸۲ فرعی از اصلی مذکور دعوی به خواسته اصلاح صورتمجلس تفکیکی به طرفیت این اداره مطرح کرد و تقاضای تفکیک مساحت ۴۷۷.۵۰۰ متر مربع از پلاک ثبتی دولت را داشته که برابر آرا صادره از دادگاه بدوی و تجدید نظر رای به نفع ایشان صادر می‌شود. لیکن در ادامه اقدامات دولت حسب درخواست ماده ۴۷۷ و طرح مجدد موضوع در دیوان عالی کشور برابر رای صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور آرا مذکور نقض و منجر به صدور قرار رد دعوی خواهان و حفظ حقوق دولت و اشخاص ثالث در مساحت وسیعی از اراضی مورد اشاره شد.

محبت خواه گفت : حسب بررسی و ارزیابی اداره کل با توجه به مساحت وسیع دادنامه صادره و ارزش اراضی پلاک مذکور واقع در منطقه دارآباد تهران ، قابل ارزیابی نیست.ضمنا شهرداری تهران که در پلاک مذکور به ۱۵۰ میلیارد تومان در پلاک مذکور محکوم شده بود بواسطه معاضدت قضایی این اداره کل و اخذ دادنامه مذکور ، از محکومیت و پرداخت مبلغ مذکور به اشخاص مبرا شد و طی دادنامه صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور دعوی مذکور رد شد.

محبت خواه در پایان گفت : اعاده مالکیت‌های دولت منوط به تعامل ، یکدلی و تلاش شبانه روزی است و اگر سرمایه های طبیعی برای نسلهای آینده حفظ نشود در مقابل آیندگان شرمسار خواهیم بود .