شناسهٔ خبر: 97661 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

خروج ۷۵ هزار تن کالاهای متروکه در سه ماهه اخیر از بندرامیرآباد / آزادسازی ۳۵ درصدی فضای نگهداری کالاهای اساسی

خروج ۷۵ هزار تن کالاهای متروکه در سه ماهه اخیر از بندرامیرآباد با خروج ۷۵ هزار تن کالاهای متروکه در سه ماهه اخیر از بندرامیرآباد، ۱۵ درصد فضای خالی جهت قرارگیری کالاهای اساسی در انبارها و سیلوهای این بندر ایجاد شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در سه ماهه گذشته میزان رسوب کالاهای اساسی از ۴۰۰ هزار تن به ۲۶۲ هزار تن رسیده است.

سیلوهای بخش خصوصی با ۴۱ درصد، انبارهای مسقف دولتی با ۲۰ درصد و انبارهای مسقف بخش خصوصی با ۱۲ درصد بیشترین حجم کالاهای دپو شده را به خود اختصاص دادند.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، در حال حاضر ظرفیت حجمی دپوی کالا در بندرامیرآباد اعم از انبارهای روباز و سربسته، سیلوها و مخازن یک میلیون و ۴۰۵ هزار تن است که از این میزان، ۱۷۴ هزار تن مربوط به ۱۰ باب انبار مسقف دولتی و بخش خصوصی،  ۲۶۲ هزار تن مربوط به ۸ واحد سیلوی بخش خصوصی و ۹۰۰ هزار تن نیز به محوطه عمومی تعلق دارد.