شناسهٔ خبر: 97691 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان عنوان کرد:

تعیین تکلیف واگذاری اراضی مسکونی غیرفعال تا پایان سال ۱۴۰۰

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان از تعیین تکلیف واگذاری اراضی مسکونی غیرفعال تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ( استان گلستان)، حسین محبوبی،  مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از تعیین تکلیف واگذاری اراضی مسکونی غیرفعال تا پایان سال خبرداد و گفت: کلیه دارندگان  قراردادهای زمین های مسکونی از سوی اداره کل راه و شهرسازی که مهلت اخذ پروانه و احداث بنای آنها منقضی شده است، هرچه سریعتر به اداره واگذاری اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نموده و نسبت به  ایفای تعهدات خود و اخذ پروانه  اقدام نمایند ، در غیر اینصورت قرارداد واگذاری آنها از درجه اعتبار ساقط می شود.

وی افزود: در حال حاضر سازمان ملی زمین و مسکن به تمامی اشخاصی که قراردادهای  واگذاری زمین های مسکونی منعقد کرده اند و به هر دلیلی موفق به اخذ پروانه و شروع ساخت و ساز و اخذ پایان کار نشده اند، برای آخرین بار تا پایان سال ۱۴۰۰ فرصت می دهد که نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نموده و در نهایت سند زمین تحویلی را دریافت نمایند.

این مقام مسئول درخصوص آن دسته از افرادی که پس از گذشت مهلت یادشده، باز هم  نسبت به اخذ  پروانه و شروع ساخت و ساز اقدام ننمایند، گفت: شهروندان شریف گلستانی که دارای قرارداد واگذاری زمین با این اداره کل هستند در صورت عدم تمدید قرارداد در مهلت اعلام شده، مشمول فسخ قرارداد واگذاری شده  و زمین واگذارشده از ایشان پس گرفته شده و  به دولت بازگردانده می شود.