شناسهٔ خبر: 97876 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

نماینده جیرفت وعنبرآباد عنوان کرد:

رفع موانع پیش روبامشارکت مردم وکمک مدیران استانی ومدیران وزارت راه وشهرسازی امکان پذیر است

جنوب کرمان بازدید نماینده از محور جیرفت بافت سیرجان اعظمی نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد درمجلس شورای اسلامی به همراه مدیرکل راه وشهرسازی جنوب کرمان ومسئولین محلی از پروژه درحال ساخت جیرفت- بافت – سیرجان بازدیدکردوخواستار رفع موانع پیش روبامشارکت مردم وکمک مدیران استانی وهمچنین مدیران وزارت راه وشهرسازی شد.

به گزارش پایگاه خبری راه وشهرسازی (جنوب کرمان) باحضوراعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی،مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان مسئولان محلی ازعملیات اجرایی ۲۲کیلومتردیگر از بزرگراه جیرفت-بافت-سیرجان (از سربیژن تا ورودی شهر درب بهشت) بازدید شد،نماینده مردم شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در این بازدید ضمن برشمردن خدمات نظام جمهوری اسلامی ایرا ن درحوزه  راه سازی،بر لزوم مشارکت اجتماعی تاکید کردو افزود:روند راه سازی درجنوب کرمان همچنان ادامه دارد و برای رفع موانع پیش رو بایدبا مشارکت مردم وکمک مدیران استانی و همچنین مدیران وزارت راه و شهرسازی موانع را برداریم و پیگیر بودجه کافی برای این پروژه و پروژه های دیگرخواهیم بود.

محمدساردویی مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان درخصوص حجم عملیات اجرایی صورت گرفته در این بزرگراه توضیح داد:طول این بزرگراه  ۲۸۵ کیلومتر که 110 کیلومتر از آن درحوزه راه وشهرسازی جنوب کرمان قرار دارد،تا کنون ۲۳کیلومتر آن به صورت چهار خطه درحال بهره برداری است و درادامه ۴ کیلومتردیگر بعداز پل کلدان دردست اجرا است.

وی اظهارداشت:عملیات اجرایی 22 کیلومتر دیگراز این پروژه از سربیژن تا ورودی شهردربهشت با اعتباری به مبلغ ۲۵۴۰میلیارد ریال ازاول تابستان سال جاری آغاز شده که درحال تجهیز کارگاه،خاک برداری است.

ساردویی باتاکید براهمیت این پروژه در خصوص اعتبار هزینه شده گفت:این پروژه یکی از راه های اصلی استان می باشد و جنوب و شرق کشور را به استان‌های مرکزی وغربی متصل خواهد کردو اعتبار هزینه شده در این بزرگراه تاکنون ۵۸۰ میلیارد ریال و اعتبار موردنیاز برای اتمام این قطعه افزون بر 2500میلیارد ریال برآورد شده است.