شناسهٔ خبر: 98006 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

توسط هواپیمای فلایت چک انجام شد:

انجام وارسی پروازی سيستم‌های کمک ناوبری فرودگاه اردبيل

فلایت چک وارسی پروازی سيستم‌های کمک ناوبری VOR/DME فرودگاه اردبيل با موفقيت انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وارسی پروازی سیستم های کمک ناوبری VOR/DME  فرودگاه اردبیل با مشارکت متخصصان اداره ارتباطات و ناوبری هوایی، کنترل ترافیک هوایی و فلایت چک با موفقیت انجام و به مدت یکسال، اعتبار سیستم های مذکور تمدید شد.

همچنین فلایت چک جهت وارسی پروازی سیستم‌های  کمک ناوبری VOR/DME  فرودگاه پارس آباد، فرودگاه اردبیل را به مقصد این فرودگاه ترک کرد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه اردبیل، براساس استانداردهای بین‌المللی ایکائو "سند شماره 8071" دستگاه‌های کمک ناوبری فرودگاه‌ها جهت اطمینان از عملکرد صحیح و دقت ناوبری باید به صورت دوره‌ای که معمولاً بمدت شش ماهه و یکساله است، وارسی پروازی شود.