شناسهٔ خبر: 9830 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

گزارش فصلی بازار مسكن در تهران نشان داد:

كاهش ۴ درصدی قیمت مسكن/ شیب ملایم صعودی در اجاره‌بها

بنگاه گزارش فصلی بازار مسكن در بهار ۱۳۹۴ نشان داد متوسط بهای یك مترمربع آپارتمان در شهر تهران در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ به عدد ۹/۳۹ میلیون ریال رسید كه نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲ درصد كاهش یافته است و صدور پروانه‌های ساختمانی تهران در بهار ۹۴ نسبت به بهار ۹۲ كاهش۶۳ درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نگاهی به روند فصلی قیمت مسكن از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان بهار سال ۱۳۹۴ در شهر تهران حاكی از این است كه قیمت مسكن از بهار سال ۱۳۹۲ با ثبات نسبی مواجه شده و در حدود ۴۰ میلیون ریال به ازای هر متر مربع دارای نوسانات اندك تا سه میلیون ریال بوده است.
مقایسه نرخ رشد قیمت مسكن با تورم عمومی نیز نشان می‌دهد كه از بهار ۱۳۹۲ نرخ رشد قیمت مسكن همواره پایین‌تر از نرخ رشد تورم بوده؛ در نتیجه می‌توان گفت قیمت حقیقی مسكن كاهش یافته است. 
بنابر این گزارش بیشترین قیمت به ترتیب متعلق به مناطق ۱، ۳، ۲ و ۶ و كمترین قیمت متعلق به مناطق ۱۸، ۱۷، ۲۰ و ۱۹ است.

شیب ملایم صعودی در اجاره‌بها 

بررسی بازار اجاره مسكن شهر تهران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا بهار سال ۱۳۹۴ نیز نشان می‌دهد كه اجاره‌بها دارای شیب ملایم صعودی بوده و در هر فصل به طور متوسط ۱۶ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین بررسی نوسانات فصلی سه سال اخیر نشان می‌دهد كه عمدتاً در فصل بهار و تابستان (فصول جابه‌جایی بیشتر مستأجران)، اجاره‌بها افزایش می‌یابد و در فصول پاییز و زمستان اجاره‌بها با كاهش و یا ثبات مواجه می‌شود.
در فصل بهار ۱۳۹۴ نیز، اجاره‌بها نسبت به فصل قبل و فصل مشابه قبل به ترتیب با افزایش ۱۰ و ۶ دهم و ۱۱ و نیم درصدی به حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان به ازاء هر مترمربع رسیده است كه بیشترین اجاره‌بها به ترتیب متعلق به مناطق ۱، ۳، ۲ و ۶ و كمترین قیمت متعلق به مناطق ۱۹، ۱۸، ۲۰ و ۱۷ است.

كاهش ۲۲ در صدی معاملات در فصل بهار 

بررسی روند فصلی تعداد معاملات ثبت شده واحدهای مسكونی در شهر تهران حاكی از این است كه در فصل زمستان سال گذشته تعداد معاملات واحدهای مسكونی افزایش و در پی آن در فصل بهار (به دلیل تعطیلات فروردین ماه) تعداد معاملات تاحدودی كاهش می‌یابد. بر این اساس تعداد معاملات ثبت شده در شهر تهران در بهار سال جاری نسبت به فصل زمستان سال قبل حدود ۱۹ و یک دهم درصد كاهش یافته است. همچنین تعداد معاملات در فصل بهار سال جاری نسبت به بهار سال ۱۳۹۳ نیز حدود ۲۲ و نیم درصد كاهش و به عدد ۳۴ هزار و ۶۹۶ رسیده است.

بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسكونی نوساز

توزیع واحدهای مسكونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سن بنا در دامنه‌های مختلف نشان می‌دهد كه بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسكونی نوساز با عمر كمتر از ۵ سال (با سهم بیش از ۵۳ درصدی) و كمترین تعداد معاملات نیز در واحدهای مسكونی با عمر بیش از ۲۰ سال (با سهم ۶ درصدی) صورت پذیرفته است. 

همچنین مقایسه تعداد معاملات صورت پذیرفته در فصل بهار ۹۴ نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد كه در تمامی دامنه‌های سنی، تعداد معاملات كاهش یافته است كه بیشترین میزان كاهش مربوط به دامنه بنا با عمر كمتر از ۵ سال ( ۲۴ درصد) است.


بیشترین سهم معاملات با ارزان‌ترین‌‌ها

بیشترین سهم تعداد معاملات بر حسب قیمت یك مترمربع در فصل بهار ۱۳۹۴ به ترتیب در بازه‌های ۲۰ تا ۳۰ میلیون ریال (۲۸ درصد)، ۳۰ تا ۴۰ میلیون ریال (۲۵ درصد) و ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال (۱۶ درصد) و كمترین تعداد معاملات به ترتیب در بازه‌های كمتر از ۱۰ میلیون ریال (۱ درصد) و ۷۰ تا ۸۰ میلیون ریال (۳ درصد) است.

مقایسه تعداد معاملات صورت پذیرفته در فصل بهار ۱۳۹۴ نسبت به بهار سال ۱۳۹۳ نیز نشان دهنده كاهش تعداد معاملات در تمامی بازه‌ها (به جز ۵۴ درصد افزایش در آپارتمان‌های كمتر از متری ۱۰ میلیون ریال و ۱۸ درصد افزایش در بازه بیشتر از متری ۸۰ میلیون ریال) است؛ تعداد معاملات در آپارتمان‌های با ارزش ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال به ازاء هر مترمربع بیشترین كاهش (۳۱ درصد) را داشته است.


بیشترین تعداد معاملات در واحدهای ۵۰ تا ۷۰ مترمربع
توزیع واحدهای مسكونی بر حسب متراژ نشان می‌دهد كه بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسكونی با مساحت ۵۰ تا ۷۰ مترمربع (۳۴ درصد) ثبت شده و در اكثر موارد با افزایش متراژ واحدها، تعداد معاملات نیز كاهش یافته است.

در بهار ۱۳۹۴ نسبت به بهار ۱۳۹۳ در همه سطوح، تعداد معاملات كاهش یافته و بیشترین كاهش مربوط به واحدهای مسكونی با مساحت كمتر از ۵۰ مترمربع (با كاهش حدود ۲۶ درصدی) و كمترین كاهش مربوط به واحدهای مسكونی با مساحت بالای ۱۷۰ مترمربع (۱۷ درصد) بوده است.

همچنین بیشترین تعداد معاملات واحدهای مسكونی در بازه‌های قیمتی ۱۳۰ تا ۲۲۰ و كمتر از ۱۳۰ میلیون تومان (به ترتیب با سهم ۲۰ و ۲۹ درصدی) انجام شده و هر چه بازه‌های قیمتی بالاتر رفته است، تعداد معاملات كاهش یافته است.


كاهش۶۳ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی تهران نسبت به بهار ۹۲

بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی شهر تهران حاكی از این است كه پس از طی یك روند كاهشی از بهار سال ۱۳۹۲، تعداد واحدهای مسكونی در پروانه‌های ساختمانی در فصل بهار ۱۳۹۴ و دو فصل قبل از آن در حدود ۲۰ هزار واحد مسكونی ثابت و دركمترین میزان خود بوده‌اند؛ به طوری كه در فصل بهار ۱۳۹۴، نسبت به بهار ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۴ و ۶۳ درصد كاهش یافته است.

در طی سال‌های گذشته بیش بر ۴۰ درصد از واحدهای مسكونی در پروانه‌های ساختمانی صادره در شهر تهران جایگزین واحدهای تخریبی شده‌اند و در واقع به واحدهای موجود اضافه نمی‌شوند.

آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در كلیه مناطق شهری بر اساس آخرین اطلاعات نیز حاكی از این است كه هر چند پس از طی یك روند نزولی در آمار واحدهای مسكونی در پروانه‌های ساختمانی، در فصل پاییز و زمستان ۱۳۹۳ تا حدودی این آمار افزایش یافته است ولی واحد مسكونی در پروانه‌های ساختمانی در فصل زمستان ۱۳۹۳ نسبت به زمستان ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ به ترتیب حدود ۳۰ و ۴۴ درصد كاهش یافته است.

شاخص سرمایه‌گذاری منفی در ساختمان‌های جدید

برای سنجش میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسكن از شاخص سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید توسط بخش خصوصی در مناطق شهری بهره گرفته می‌شود.

بررسی نرخ رشد سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش مسكن توسط بخش خصوصی در مناطق شهری كشور به قیمت ثابت بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد كه سرمایه‌گذاری كل در بخش مسكن در مناطق شهری در همه فصول سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به فصول مشابه سال قبل عموماً دارای نرخ رشد منفی بوده است؛ به طوری كه این سرمایه‌گذاری در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ به ترتیب حدود ۴ و ۸ درصد كاهش یافته است.

 

ارزش افزوده منفی بخش مسكن 

برای سنجش ارزش افزوده بخش مسكن، از دو متغیر ارزش افزوده ساختمان‌های اجرا شده توسط بخش خصوصی و ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه‌ای و تخصصی استفاده شده است. 
بررسی میزان رشد اجزاء تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد كه با وجود بهبود نرخ رشد اقتصادی از منفی ۶ و ۸ دهم درصد در سال ۱۳۹۱ به منفی یک و ۹ دهم درصد در سال ۱۳۹۲ و حدود ۳ درصد در سال ۱۳۹۳، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان توسط بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب منفی ۷ و نیم و منفی ۲ و یک دهم درصد و نرخ رشد ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه‌ای و تخصصی نیز در دو سال مذكور به ترتیب منفی ۳ و منفی ۴ درصد بوده است.


سیر نزولی نرخ رشد دستمزد در بخش ساختمان 

بررسی سه بازار عمده مصالح و نهاده‌های ساختمانی نشان می‌دهد كه قیمت سیمان در ۱۲ ماه اخیر به اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۲۱ درصد افزایش یافته و در خرداد ماه ۱۳۹۴ قیمت سیمان برابر با خرداد سال قبل بوده و قیمت آن توسط دولت افزایشی نداشته است.

بررسی شاخص بهای خدمات ساختمانی حاكی از سیر نزولی نرخ رشد دستمزد در بخش ساختمان می‌باشد به طوریكه در اردیبهشت ۱۳۹۴ نرخ رشد آن در حدود ۱۶ درصد بوده است. ولی قیمت آهن آلات در كشور به دلیل كاهش قیمت جهانی فولاد، طی حدوداً دو سال گذشته همواره كاهش یافته به طوری‌كه متوسط قیمت یك كیلوگرم آهن‌آلات از ۲۳ هزار ریال در خرداد ماه ۱۳۹۲ به حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ ریال در خرداد ماه ۱۳۹۴ كاهش یافته است.


شاخص قیمت مسكن در پائین‌ترین جایگاه

بررسی بازارهای رقیب بخش مسكن در كنار نرخ تورم عمومی نشان می‌دهد كه این بازارها از نوسان كمی برخوردار بوده و حتی با كاهش شاخص و قیمت مواجه شده‌‌اند به طوری‌كه در بهار سال ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، نرخ رشد شاخص كل بورس، سكه و ارز به ترتیب برابر با منفی ۱۳، منفی ۴ و ۳ درصد بوده است؛ این در حالی است كه در همین دوره نرخ تورم عمومی نقطه به نقطه حدود ۱۶ و ۲ دهم درصد و نرخ سود سپرده‌های بانكی یكساله و بالاتر، ۲۰ درصد بوده است.

همچنین بررسی روند شاخص‌های بازار مسكن در كنار بازار دارائی‌های رقیب و شاخص قیمت كالاها و خدمات عمومی (با ۱۰۰ در نظر گرفتن شاخص و قیمت داراییها در فروردین ماه سال ۱۳۹۰) نشان می‌دهد كه در فصل بهار سال ۱۳۹۴ نسبت به بهار سال ۱۳۹۰، شاخص نرخ ارز در بالاترین و شاخص قیمت مسكن در پائین‌ترین جایگاه قرار گرفته و شاخص‌های بورس و سكه نیز تقریباً با نرخ تورم عمومی برابر شده‌اند.

گزارش فصلی بازار مسكن در تهران توسط دفتر برنامه ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسكن ارائه شده است./

نظر شما