شناسهٔ خبر: 98353 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز تحقیقات و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات/تعیین حریم گسله‌ها برای زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات

تفاهم نامه مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه همكاري‌های پژوهشی، آموزشی و اجرایی و بهره‌مندی از امكانات و توانمندی‌های يكديگر تفاهم‌نامه مشترک همکاری منعقد کردند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستای توسعه همكاري‌هاي پژوهشي، آموزشی و اجرایی و بهره‌مندي از امكانات و توانمندي‌هاي يكديگر تفاهم‌نامه مشترک همکاری منعقد کردند.

توافق بر همکاري طرفین جهت فراهم ساختن بستر اداری و ستادی مناسب به منظور بهره‌گیري بهینه از تجربیات و توان تخصصی طرف دیگر در کلیه زمینه‌های پژوهشی، آموزشی، اطلاعاتی، تجهیزاتی، آزمایشگاهی، بانک‌های اطلاعاتی و سایر امکانات و اهداف مشترك و وظایف محوله مرتبط در چارچوب اساسنامه ها و اسناد بالادستی طرفین به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی و مشورتی دولت و ردیف‌های مرتبط با بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران و سایر موارد مرتبط  موضوعات اصلی این تفاهم‌نامه مشترک ۸ ماده‌ای است.

در جلسه امضای تفاهم‌نامه مشترک همکاری میان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از معاونین و مدیران از دو مجموعه حضور داشتند.

بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده، همکاری در شناسایی و تدقیق موقعیت گسله‌ها و تعیین حریم آنها براي دکل‌ها، ایستگاه‌ها، پست‌ها و مجموعه‌هاي مرتبط با زیرساخت شبکه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور با رعایت ضوابط مربوطه، تهیه نقشه پهنه‌بندي خطر زمین‌لرزه، خطرپذیري لرزه‌اي در مناطق و زون‌هایی که دکل‌ها، ایستگاه‌ها، پست‌ها و ... از آن عبور می‌کنند در زیرساخت شبکه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور و شناسایی پهنه‌هاي درگیر خطر فروریزش و فرونشست زمین در مسیر شریان‌هاي حیاتی و زیرساخت‌هاي شبکه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تدوین دستورالعمل‌هاي مناسب و تعیین تمهیدات مهندسی براي کاهش آسیب‌پذیري در برابر این پدیده‌ها، همکاري در شناسایی پهنه‌هاي درگیر خطر فروریزش و فرونشست زمین‌شناسی از ایجاد اختلال در تغذیه آبخوان‌ها با گسترش شهرها، برداشت بی رویه آب‌هاي زیرزمینی و نقش سازه‌هاي زیرزمینی و دستکاري‌هاي انسانی در بروز این پدیده ها در مسیر شریان‌هاي حیاتی و زیرساخت هاي شبکه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تدوین دستورالعمل‌هاي مناسب و تعیین تمهیدات مهندسی براي کاهش آسیب‌پذیري در برابر این پدیده‌ها و به اشتراك‌گذاري داده‌ها و پایگاه‌هاي دانشی حوزه‌هاي تخصصی هرکدام از طرفین با طرف دیگر براي تعریف و اجراي فعالیت هاي پژوهشی مشترك و درجهت رفع نیازهاي اولویت دار بخش هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و راه و شهرسازي از جمله زمینه‌های مشترک همکاری میان مرکز تحقیقات راه،‌ مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات خواهد بود.

انجام بازدیدهاي میدانی مشترك هنگام رخدادهاي تاثیرگذار در شریان هاي حیاتی مرتبط با شبکه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با استفاده از امکانات و ظرفیت هاي موجود طرفین و تهیه گزارش هاي فنی مشترك فوري، مقدماتی و نهایی، برگزاري کارگاه هاي آموزشی، جلسات سخنرانی هاي تخصصی، سمینارها و همایش ها و نشست‌هاي کارشناسی مشترك در زمینه هاي موردعلاقه، به خصوص در حیطه موضوعات مرتبط، تبادل تجربه ها، اسناد و مدارك علمی و پژوهشی و کتابخانه اي بین طرفین و تهیه دستورالعمل ها، گزارش هاي فنی و مقالات علمی و پژوهشی مشترك از دیگر محورهای همکاری میان طرفین بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه ۳ ساله خواهد بود.

به گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، این تفاهم نامه مشترک همکاری از سوی محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات امضا شد.