شناسهٔ خبر: 99250 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

توسط شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انجام شد؛

پایش و اسکن ۴۲۰۰ کیلومتر از وضعیت روسازی معابر اصلی شهر تهران

مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، گفت: آزمایشگاه موفق شد طی ۳ مرحله ۴، هزار و ۲۰۰ کیلومتر- خط از معابر اصلی تهران را اسکن و خدمات مشاوره و ارزیابی خود را از وضعیت روسازی معابر کلان شهر تهران را در اختیار سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران قرار خواهد داد.

مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: در راستای ورود به بازارهای جدید و همکاری با شهرداری کلانشهرهای کشور، تفاهم نامه عملیات اجرایی فاز سوم برداشت مکانیزه و پیاده‌سازی سیستم مدیریت نگه‌داری معابر بزرگرا‌هی شهر تهران (Tehran PMS ۱۴۰۰) میان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران به امضاء رسید.

کیانپور اضافه کرد: در ادامه انجام خدمات فنی و مهندسی و همکاری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در حوزه فعالیت‌های خدمات مشاوره و ارزیابی وضعیت روسازی‌های معابر کلان شهر تهران، قرارداد فاز سوم برداشت مکانیزه و پیاده‌سازی سیستم مدیریت نگه‌داری معابر بزرگرا‌هی شهر تهران (Tehran PMS ۱۴۰۰)، امسال مابین سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه فاز اول و دوم این پروژه در ۲ سال گذشته عملیاتی شده بود، افزود: در اجرای فاز سوم اين پروژه از دستگاه اسکنر سطح جاده (LCMS) و تجهیزات خاص و مطابق با استاندارد روز دنیا برای پایش و اندازه‌گیری خودکار خرابی‌های سطحی بزرگراه‌ها و بخشی از خیابان‌های منتخب شهر تهران در برداشت‌های میدانی کامل معابر بزرگراهی، معابر اصلی منتخب و تبادلات (رمپ و لوپ‌های بزرگراهی) به طول بالغ بر ۴۲۰۰ کیلومتر– خط توسط متخصصین فنی و مهندسی دفتر مهندسین مشاور شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استفاده شده است.

کیانپور با اشاره به اینکه پس از تکمیل عملیات برداشت میدانی ، تحلیل و پردازش داده‌های اخذ شده انجام خواهد شد تصریح کرد: آماده سازی نقشه‌های اجرایی و تهیه گزارش نهایی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است .

به گزارش شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، وی با بیان اینکه فرایند مطالعات انجام شده در شهر بزرگ تهران با پیشرفت بسیار مطلوبی همراه بوده ادامه داد: پیش بینی می‌شود، اطلاعات حاصل از مطالعات مذکور در قالب گزارش‌های مدیریتی، نقشه‌های اجرایی( رویکردهای نگه‌داری جاری، پیشگیرانه، بهسازی و ...)، در مسیرهای قطعه‌بندی شده و به تفکیک مناطق ۲۲ گانه، همراه با برآورد مالی احجام عملیات نگه‌داری، طی ۳ ماه آینده تهیه و پس از بارگذاری در سامانه web- GIS مدیریت روسازی معابر شهر تهران، در اختیار کارفرما قرار گیرد.