شناسهٔ خبر: 99260 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

با هدف رفاه حال معلولان و جانبازان:

مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی مناسب سازی می‌شوند

حمیدرضا شهرکی با توجه به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر ضرورت مناسب سازی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک‌ها، تفاهم نامه‌ای فیمابین سازمان بهزیستی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای منعقد شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا شهرکی ثانوی مدیرکل دفتر سرمایه گذاری، نظارت بر بهره‌برداری و امور آزادراه‌ها با بیان این مطلب افزود: این تفاهم‌نامه در راستای بند ۲ تصویب نامه ۷۷۳۰۳/ت ۴۹۱۳۰ ه مورخ ۱۵/۶/۹۴ هیات وزیران و همچنین مواد ۲ و ۳ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر ضرورت مناسب‌سازی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک‌ها به منظور سهولت تردد جانبازان، معلولان و سالمندان در اماکن و فضاهای موجود در مجموعه‌های یاد شده منعقد شده است تا بر اساس همکاری و هماهنگی بین دو دستگاه، ضمن پیگیری مناسب‌سازی اماکن و فضاهای موجود در مجتمع‌های خدماتی رفاهی در حال بهره‌برداری واقع درسطح شبکه راه‌های کشور، انجام موضوع در مجتمع‌های خدماتی رفاهی در حال ساخت توسط سرمایه گذاران مجموعه‌های یاد شده، کنترل و نظارت شود .

وی با اشاره به تعهدات مندرج در متن تفاهم‌نامه اظهار داشت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای متعهد شد پیگیری لازم را جهت اجرای طرح مناسب‌سازی در فضاها و ابنیه واقع در مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی، با اولویت مجتمع‌های خدماتی رفاهی درحال بهره‌برداری در دستور کار قرار دهد و به ادارات کل تابعه استانی خود نظارت و پیگیری مستمر را برای اجرای طرح یاد شده ابلاغ نماید .

وی افزود: همچنین سازمان بهزیستی به منظور جلوگیری از مراجعه مکرر سرمایه گذاران مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی، متعهد شد کلیه دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به اجرای طرح را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ امضای این تفاهم‌نامه در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار دهد تا مراتب به ادارات استانی منعکس و موارد مندرج در دستورالعمل یاد شده در تهیه نقشه‌های اجرایی و معماری از سوی سرمایه گذاران مد نظر قرار گرفته و بر رعایت آن نظارت شود.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری، نظارت بر بهره‌برداری و امور آزادراه‌ها گفت: بر اساس توافقنامه فوق سازمان بهزیستی باید اقدام لازم را جهت برگزاری جلسات دوره آموزشی ویژه گروه‌های مختلف و مرتبط با مجتمع‌های خدماتی رفاهی در قالب اعزام اساتید و ارائه محتوی آموزشی جهت نحوه مناسب‌سازی انجام دهد، همچنین همکاری لازم را در ارائه مشاوره‌های فنی و تهیه چک لیست لازم در نظارت بر مناسب سازی اماکن و فضاهای مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی معمول کند .

شهرکی همچنین اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز موظف شد انجام اقدامات مربوط به مناسب سازی فضاها و اماکن مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی در حال بهره‌برداری را با تعیین زمان اجراء، حداکثر به مدت دو سال به سرمایه گذاران بخش خصوصی مجموعه‌های یاد شده برای اجرا اعلام کند.

وی گفت: ادارات کل تابعه استانی نیز باید در نقشه‌های اجرایی و معماری مجتمع‌های خدماتی رفاهی در حال استعلام ( جدید ) که از سوی سرمایه گذاران مذکور تهیه می‌شود، موضوع مناسب‌سازی را برابر دستورالعملی که حداکثر ظرف مدت یک ماه از سوی سازمان بهزیستی تهیه و به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام می‌شود، مد نظر قرار داده و بر اجرای آن در زمان ساخت نظارت کنند .

وی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه یاد شده سازمان متعهد به پیگیری لازم جهت اجرای طرح، با اولویت مجتمع‌های خدماتی رفاهی درحال بهره‌برداری شده است و دراین خصوص ادارات استانی باید نظارت و پیگیری مستمر را برای اجرای طرح انجام دهند .

شهرکی در ادامه بیان داشت: سازمان همچنین موظف شد مکان لازم را جهت برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با امر مناسب‌سازی موضوع این تفاهم نامه که توسط اساتید معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی تشکیل است، برگزار و جهت کارشناسان ذیربط خود فراهم کند.

به گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شایان ذکر است مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی با ارائه خدمات متنوع متناسب با توان و امکانات سرمایه گذاران، در سطح جاده‌های کشور احداث شده و یا در دست احداث است که علاوه بر ارائه خدمات به هموطنان در جاده‌های کشور، به رانندگان خارجی فعال در امر ترانزیت و مسافران خارجی نیز سرویس دهی می‌کنند.