شناسهٔ خبر: 99822 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

دبیر کمیته عملیات زمستانی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران:

فرودگاه‌های کشور آماده عمليات زمستانی می‌شوند

فرودگاه رشت نشست کميته عمليات زمستانی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران با حضور مسئولان عمليات زمستانی در فرودگاه‌های کشور به صورت وبينار برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حميد حاجی بيگی، دبير کميته عمليات زمستانی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به نقاط ضعف و قوت سال گذشته، به بيان مشکلات و موانع سال گذشته برای مرتفع کردن آن در سال جاری پرداخت.

وی در ادامه توضيحاتی در خصوص آمادگی تجهيزات و امکانات برای مقابله با بحران برف و بهره‌مندی از دستورالعمل‌های منطبق بر دستورالعمل‌های سازمان هواپيمايی کشوری که فرودگاه‌ها ملزم به اجرای آن هستند، ارائه داد.

این مقام مسئول همچنين به صدور snowtam ها بر اساس فرمت جديد تاکيد کرد.

حاجي بيگی همچنين تامين نيروی انساني متناسب با عمليات زمستانی به صورت چندپيشگی و آموزش لازم در اين خصوص را مورد توجه قرار داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران؛ وی در پايان بر آمادگی تجهيزات و برگزاری مانور عمليات زمستانی در فرودگاه‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی شده تاکيد کرد.